AI i analityka w biznesie

 

Kierunek
 • AI i analityka w biznesie
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Kierunek studiów podyplomowych „Sztuczna Inteligencja i Analityka w Biznesie” posiada szereg atutów, które przyciągają uczestników i zapewniają im wartościowe doświadczenie edukacyjne.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej nawet o 1750 zł!
Cena
 • Już od 472 zł/mc!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Studiuj taniej nawet o 1750 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

 
Rezerwuję miejsce

Cel studiów i adresaci

Studia podyplomowe obejmują różnorodne moduły, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu strategii biznesowych w erze sztucznej inteligencji, narzędzi low-code, analityki biznesowej, oraz bezpieczeństwa danych i etyki w biznesie opartym na SI. Dzięki temu programowi studiów, absolwenci będą przygotowani do efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji i analizy danych w różnych obszarach biznesowych, aby osiągnąć strategiczne cele organizacji. Studia podyplomowe o kierunku „Sztuczna Inteligencja i Analityka w Biznesie” zostały zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum uczestników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji i analizy danych w kontekście biznesowym.

Celem studiów podyplomowych „Sztuczna Inteligencja i Analityka w Biznesie” jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji i analizy danych w kontekście biznesowym. Program ma na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii AI i narzędzi analitycznych w celu optymalizacji procesów biznesowych, podejmowania strategicznych decyzji oraz zwiększania konkurencyjności firm. Poprzez interdyscyplinarne podejście, studia umożliwiają uczestnikom zdobycie wiedzy z różnych obszarów biznesowych, takich jak marketing, finanse, zarządzanie operacyjne czy bezpieczeństwo danych, oraz integrowanie tych dziedzin z technologią AI i analizą danych. Program stawia również nacisk na rozwój kompetencji społecznych, takich jak etyczne podejmowanie decyzji oraz umiejętność współpracy i komunikacji w zespołach projektowych. Ostatecznym celem jest wyposażenie absolwentów w niezbędne narzędzia i umiejętności do skutecznego wspierania organizacji w adaptacji do cyfrowej transformacji oraz osiągania sukcesów w dynamicznym środowisku biznesowym.

Adresatami programu są przede wszystkim:

 1. Specjaliści i praktycy biznesu: Osoby z doświadczeniem w różnych obszarach biznesowych, takich jak marketing, zarządzanie operacyjne, finanse, kadry i zarządzanie zasobami ludzkimi, które chcą zdobyć nową wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i analityki danych w swojej pracy.
 2. Kadra zarządzająca: Menadżerowie na różnych szczeblach zarządzania, którzy chcą lepiej zrozumieć potencjał i wyzwania związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji oraz analizą danych w kontekście podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.
 3. Specjaliści IT: Osoby związane z branżą IT, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesne narzędzia i technologie z zakresu sztucznej inteligencji oraz integracji ich z procesami biznesowymi.
 4. Przedsiębiorcy: Osoby planujące założenie własnej firmy lub rozwój istniejącego biznesu, które chcą poznać możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i analizy danych w celu zwiększenia efektywności i konkurencyjności swojej działalności.

Atuty kierunku

Kierunek studiów podyplomowych „Sztuczna Inteligencja i Analityka w Biznesie” posiada szereg atutów, które przyciągają uczestników i zapewniają im wartościowe doświadczenie edukacyjne. Oto kilka głównych atutów tego kierunku:

Aktualność tematyki: W obliczu szybkiego rozwoju technologii i zmieniających się potrzeb biznesowych, studia skupiające się na sztucznej inteligencji i analizie danych są niezwykle aktualne. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat najnowszych trendów i technologii w tych obszarach, co pozwala im być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami.

Pojedynczy kierunek, różnorodne obszary tematyczne: Mimo że kierunek koncentruje się głównie na sztucznej inteligencji i analizie danych, program obejmuje różnorodne obszary tematyczne, takie jak marketing, zarządzanie operacyjne, finanse, kadry czy bezpieczeństwo danych. Dzięki temu uczestnicy mogą poszerzyć swoje kompetencje i zrozumienie wpływu sztucznej inteligencji na różne aspekty działalności biznesowej.

Praktyczne podejście: Program studiów skupia się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności w rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Poprzez studia przypadków, projekty praktyczne i symulacje uczestnicy mają okazję stosować zdobytą wiedzę w praktyce, co umożliwia im lepsze zrozumienie tematyki i przygotowanie do wyzwań zawodowych.

Wieloaspektowość umiejętności: Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji i analizy danych, ale również rozwijają umiejętności związane z zarządzaniem, komunikacją, kreatywnością i rozwiązywaniem problemów. Te wszechstronne kompetencje są niezwykle cenne w dynamicznym środowisku biznesowym.

Współpraca z praktykami biznesu: Program może być wspierany przez praktyków biznesu, którzy przynoszą realne doświadczenie i studia przypadków związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i analizy danych w różnych branżach i organizacjach. To umożliwia uczestnikom poznanie najlepszych praktyk i aktualnych wyzwań biznesowych.

Perspektywy zawodowe: Absolwenci tego kierunku mają dobre perspektywy zawodowe, ponieważ zdobędą umiejętności wysoko cenione na rynku pracy. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów z obszaru sztucznej inteligencji i analizy danych sprawia, że absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach i na różnych stanowiskach, od analityków danych po kierownictwo działów strategii biznesowej.

Program studiów

Moduł 1: Strategie Biznesowe w Erze Sztucznej Inteligencji – 40 godz.

W tym module uczestnicy poznają wpływ sztucznej inteligencji na strategie biznesowe oraz omówią sukcesy i wyzwania wdrożenia SI w różnych branżach.

 1. Sztuczna Inteligencja w Marketingu i Sprzedaży – Uczestnicy dowiedzą się, jak personalizować oferty i kampanie marketingowe przy użyciu SI oraz jak optymalizować procesy sprzedażowe.
 2. Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Operacyjnym – Ten moduł skupia się na optymalizacji łańcucha dostaw, prognozowaniu zapotrzebowania i automatyzacji procesów produkcyjnych.
 3.  Finanse i Sztuczna Inteligencja – Uczestnicy poznają analizę finansową wspomaganą przez SI, prognozowanie wyników finansowych i metody wykrywania oszustw.
 4.  Sztuczna Inteligencja w Obszarze Kadry i Zarządzania Zasobami Ludzkimi – W tym module omówione zostaną narzędzia SI do rekrutacji, analizy wydajności pracowników oraz automatyzacji procesów HR.

Moduł 2: Narzędzia Low-Code, Automatyzacja Procesów Biznesowych i Integracja z Sztuczną Inteligencją – 40 godz.

W module przedstawione są nowoczesne narzędzia umożliwiające tworzenie aplikacji biznesowych bez konieczności głębokiego programowania, ich praktyczne zastosowania w procesach biznesowych, a także omawiane są wybrane strategie implementacji:

 1. Wprowadzenie do narzędzi Low-Code – Omówienie zastosowań narzędzi Low-Code w kontekście tworzenia aplikacji biznesowych bez głębokiego programowania oraz przedstawienie wybranych platform i narzędzi Low-Code.
 2. Tworzenie aplikacji biznesowych bez konieczności głębokiego programowania – Demonstracja procesu prototypowania i iteracyjnego rozwijania aplikacji z wykorzystaniem narzędzi Low-Code, a także omówienie praktycznych przykładów tworzenia aplikacji biznesowych.
 3. Praktyczne zastosowania narzędzi Low-Code w procesach biznesowych – Studium przypadków wykorzystania narzędzi Low-Code w automatyzacji procesów biznesowych, w tym zarządzania danymi, obsługi klienta i analizy biznesowej itp.
 4. Implementacja Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Low-Code w Praktyce Biznesowej – Projekt praktyczny, w ramach którego uczestnicy wdrożą rozwiązania SI oraz narzędzia Low-Code w swoich firmach lub symulowanym środowisku biznesowym.

Moduł 3: Analityka Biznesowa i Business Intelligence dla Menadżerów – 50 godz.

Moduł wprowadza słuchacza w szczegóły analityki biznesowej, którą wykorzystuje się w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz optymalizacji procesów operacyjnych. Omawiane jest również znaczenie Business Intelligence w gromadzeniu, analizie i prezentacji danych dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

 1. Projektowanie i Wdrażanie Systemów Analitycznych – Planowanie i projektowanie systemów analitycznych, a także adaptacja organizacji do nowych rozwiązań analitycznych.
 2. Interpretacja Wyników Analitycznych i Podejmowanie Decyzji Biznesowych – Techniki interpretacji wyników prac analitycznych z uwzględnieniem specyfiki branży oraz potrzeb menadżerskich; podejmowanie decyzji opartych na dowodach w organizacji.
 3. Wykorzystanie Excela w Analityce Biznesowej – Tworzenie zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych w celu analizy danych i generowania raportów biznesowych, a także integracja Excela z narzędziami Business Intelligence.
 4. Business Intelligence i Narzędzia Analityczne – Omówienie popularnych narzędzi Business Intelligence, w tym Tableau, Power BI i Qlik Sense, oraz ich roli w usprawnianiu procesów analitycznych i tworzeniu interaktywnych dashboardów.
 5. Praktyczne Zastosowania Analityki Biznesowej w Małych i Średnich Firmach – Studium przypadków wykorzystania analityki biznesowej i narzędzi Business Intelligence w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw.

Moduł 4: Bezpieczeństwo Danych i Etyka w Biznesie opartym na Sztucznej Inteligencji – 30 godz

Podczas zajęć kładzie się nacisk na ochronę danych przed zagrożeniami związanymi z SI, zapobieganie nadużyciom oraz utrzymanie zgodności z regulacjami, jednocześnie analizując etyczne aspekty stosowania SI w biznesie.

 1. Zagrożenia dla Bezpieczeństwa Danych w Środowisku opartym na Sztucznej Inteligencji – Analiza ryzyka i ocena potencjalnych skutków naruszenia bezpieczeństwa danych w kontekście SI, a także przedstawienie praktyk zapobiegania nadużyciom danych przy wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji.
 2. Etyczne Aspekty Stosowania Sztucznej Inteligencji w Biznesie – Analiza przypadków, w których algorytmy SI mogą prowadzić do niepożądanych konsekwencji moralnych lub społecznych.

.

Łączna liczba godz.: 160

.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Sztuczna inteligencja i analityka w biznesie, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu końcowego.

Liderzy kierunku

Lider dr Michał Bzunek

Prowadzący: Greg Margas, Przemysław Targowski, Damian Piekarz