W związku z sytuacją panującą w Polsce przesyłamy  skan pisma Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Magdy Wiśniewskiej do Rektorów Uczelni Wyższych w Szczecinie.

Jeżeli chcielibyście pomóc zapraszamy do wzięcia udziału w wolontariacie, który będziecie mogli rozliczyć w ramach modułu aktywności praktycznej.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie wymagał pomocy dlatego zachęcamy do pomocy.

Razem możemy więcej!

Pismo Okręgowej Rady Lekarskiej