Awans ZPSB w rankingu Perspektyw 2019

Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła – w tym roku już po raz 20. – Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019.

W zestawieniu Najlepszych Uczelni Niepublicznych 2019, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu znalazła się w tym roku na 36. miejscu, awansując w stosunku do ubiegłego roku o 6 miejsc. Ponadto ZPSB jest wciąż jedyną uczelnią niepubliczną z Pomorza Zachodniego, ujętą w tym zestawieniu – co po raz kolejny potwierdza pozycję lidera Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w swojej kategorii w regionie.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 jest co roku przygotowywany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Obszar analiz rankingu jest szeroki: od wyników maturalnych osób przyjętych na I rok studiów – po ich zarobki i losy pracownicze jako absolwentów; od potencjału badawczego uczelni – po jakość publikacji naukowych czyli efektywność wykorzystania posiadanych możliwości.

W ZPSB od wielu lat realizujemy strategię modelowaną na archetypie „dobrej szkoły biznesu” w zachodnim rozumieniu. Na naszej Uczelni praktycy szkolą praktyków dla praktyki. Koncentrujemy się na profesjonalnym kreowaniu praktycznych umiejętności zawodowych. Mamy świetne programy kształcenia, wspaniałych wykładowców i bliskie relacje z realną gospodarką. To potwierdzają od wielu lat także m.in. rankingi Prespektyw – mówi prof. Aneta Zelek, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera);
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 68 kierunków studiów.