Doktor nauk informatycznych w specjalności inżynier aplikacji i systemów mobilnych

Obowiązki dydaktyczne:

  • zajęcia dydaktyczne na Wydziale w Szczecinie związane ze stanowiskiem ADIUNKTA w ramach pensum w wysokości 180 godzin rocznie, w tym zajęcia ogólne, kierunkowe i specjalnościowe dla studentów kierunku informatyka oraz seminaria dyplomowe – inżynierskie;
  • dbałość o podnoszenie poziomu zajęć i powiązanie dydaktyki z najnowszymi trendami i technologiami IT.

 

Obowiązki organizacyjne:

  • aktywne uczestnictwo w organizacji procesów dydaktycznych, praktyk studenckich, działalności kół naukowych, konferencji, seminariów, warsztatów; uczestnictwo w komisjach, itp.

 

Wymagania:

  • Osoby posiadające co najmniej stopień doktora nauk w dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka;
  • osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji o ofercie.

Aplikacje należy wysyłać na adres: rektorat@zpsb.pl