Komunikat (7) Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami rządu, przedłużamy nadal zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej na uczelni – do dnia 24 maja br.

Tak, jak zaleca MNiSW w swym komunikacie „Do 24 maja nadal zawieszone będzie kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów. Zajęcia mają odbywać się zdalnie  – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – na naszej Uczelni w dalszym ciągu wszystkie zaplanowane zajęcia odbywają się w formie zdalnej na platformie e-learningowej ZPSB oraz na MS Teams. Szczegółowe informacje są na bieżąco przekazywane studentom przez Dziekanaty. Terminy i formy poszczególnych zajęć znajdują się także w systemie e-dziekanat oraz na platformie e-studia.

Jesteśmy dumni z naszych studentów i słuchaczy oraz wykładowców i kadry administracyjnej. Dziękujemy Wam za ten wysiłek, włożony w realizację z sukcesem zajęć zdalnych. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy też obrony prac dyplomowych w formie online. Mimo trudnej sytuacji jesteśmy dobrej myśli, że przy takim zaangażowaniu, zrealizujemy program nauki i nie zejdziemy z naszego wysokiego poziomu kształcenia. Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości!