Komunikat (9) – od 1 czerwca dziekanaty i administracja stacjonarnie | zajęcia nadal online

Informujemy, że od 1 czerwca władze, dziekanaty i administracja Uczelni wracają do pracy stacjonarnej. Zajęcia studentów będą nadal kontynuowane w formie zdalnej.

Dziekanaty i pozostałe jednostki Uczelni będą czynne w ustalonych godzinach (szczegóły otwarcia poszczególnych jednostek są dostępne w dziale Kontakt). Mimo to nadal sugerujemy kontakty online – email / telefoniczne oraz unikanie masowych kontaktów, jeśli to tylko jest możliwe.

Na terenie Uczelni obowiązują reżimy sanitarne, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (opis procedur).

Jednocześnie przypominamy, że na mocy decyzji Rektora ZPSB, kształcenie jest kontynuowane w trybie zdalnym do końca semestru letniego. Również sesja egzaminacyjna oraz obrony dyplomowe będą co do zasady przeprowadzane online. Ewentualne zajęcia, egzaminy czy obrony prac dyplomowych w formie tradycyjnej-stacjonarnej są dopuszczalne tylko dla niewielkich grup studentów / słuchaczy, a ich organizacja jest możliwa przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych, tylko za zgodą dziekana. Szczegółowe informacje są na bieżąco przekazywane studentom przez Dziekanaty. Terminy i formy poszczególnych zajęć znajdują się także w systemie e-dziekanat oraz na platformie e-studia.