Nagrody Prezydenta! – konkurs

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności:

 •  wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta;
 •  promowanie oryginalnych rozwiązań, którepozytywnie wpłyną na ożywienie regionu;
 •  inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.
Dyscypliny i obszary naukowe zgłaszanych prac:

 •  Nauki ścisłe i przyrodnicze;
 •  Nauki humanistyczno-społeczne;
 •  Nauki inżynieryjno-techniczne;
 •  Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:

 1. Zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;
 2. Dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych;
 3. Pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac;
 4. Zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;
 5. Walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;
 6. Niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wynikać z efektów ich wdrożenia;
 7. Są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla Miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego ( w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);
 8. W przypadki prac kierunków architektonicznych dotyczą zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie internetowej.