Otrzymaliśmy tytuł „Uczelni Liderów” oraz nagrodę PRIMUS 2016

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu po raz kolejny otrzymała na rok 2016 tytuł „Uczelni Liderów”.

3W9A9252W tym roku zostaliśmy dodatkowo wyróżnieni – nagrodą PRIMUS 2016. To wyróżnienie przyznawane uczelniom, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. Znaleźliśmy się w piątce najlepszych.

VI edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych przygotowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Już po raz szósty zostały w nim wyróżnione najlepsze polskie uczelnie kształcące zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Uroczysta gala finałowa programu odbyła się w dniu 5 lipca br. w Warszawie.

We wnioskach z recenzji ekspertów przyznających tytuł Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, czytamy m.in.:

Certyfikowany podmiot na stałe wpisał się w krajobraz edukacyjny Szczecina, oferując możliwość kształcenia na poziomie wyższym od ponad 23 lat. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest uczelnią zarządzaną w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium metod menedżerskich.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie mocno identyfikuje się z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w szczególności biznesowym, co w efekcie oznacza nie tylko priorytetowe traktowanie potrzeb środowiska zewnętrznego, ale przede wszystkim implementowanie jego uwag i rekomendacji w procesie kształcenia, zarówno w odniesieniu do treści poszczególnych modułów, jak kształtu portfolio edukacyjnego uczelni sensu largo (tworzenie nowych kierunków i specjalności).

Oceniana uczelnia wyróżnia się na tle innych szkół wyższych jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego, aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym, w tym otoczeniem międzynarodowym, w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Zobacz więcej: