Profesor Jan Karwowski (1937-2021)

Z ogromnym smutkiem przekazujemy wiadomość o odejściu Profesora Jana Karwowskiego, naszego wykładowcy, wieloletniego dziekana Wydziału Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, a także wieloletniego szefa Katedry Marketingu na ZPSB.

Profesor był wychowawcą wielu pokoleń studentów i doktorantów, a przede wszystkim wspaniałym przyjacielem Uczelni.

Profesor Karwowski specjalizował się w ekonomice handlu, ekonomice konsumpcji, marketingu, zarządzaniu marketingowym. Był też kierownikiem Katedry Marketingu i Usług oraz Katedry Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Drogi Profesorze, na zawsze pozostanie Pan w naszej pamięci i w naszych sercach.

Uroczystość pogrzebowa Profesora Karwowskiego odbędzie się w piątek, 10 września, o godz. 11.00 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym.