„Studia z Przyszłością” czyli Informatyka w ZPSB

Tylko dwa kierunki studiów z województwa zachodniopomorskiego uzyskały tytuł jakości „Studia z Przyszłością”, nadawany w tym roku po raz drugi, przez ekspertów w zakresie jakości kształcenia z uznanych uniwersytetów oraz środowiska gospodarczego. Obok Projektowania Architektury Wnętrz i Otoczenia ZUT, tytułem tym została wyróżniona Informatyka w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskują kierunki studiów, które – w opinii ekspertów – należą do grona akademickiej elity.

W II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC, wyróżniono kierunek Informatyka na studiach I stopnia prowadzony w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Konkurs i Program Akredytacji Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

Innowacyjną metodą kształcenia na naszej Informatyce jest np. włączenie do programu zajęć praktycznych zadań, które definiowane są bezpośrednio przez pracodawców. Opieramy się tu głównie na firmach zrzeszonych w Radzie Programowej ZPSB oraz za pośrednictwem platformy MATRIX, autorskiego informatycznego rozwiązania ZPSB, służącego do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem uczelni wyższych a praktykami – mówi prof. Aleksandra Grzesiuk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki ZPSB. – Współpraca Uczelni z biznesem owocuje nie tylko programem praktyk, ale też zajęciami prowadzonymi przez przedstawicieli firm czy w samych przedsiębiorstwach. Na przykład na specjalności Game Design realizowany jest program warsztatów z projektowania gier we współpracy z firmą Fabryka Gier. To tylko wybrane z wielu przykładów praktyczności i innowacyjności naszych studiów – uzupełnia prof. Grzesiuk.

Informatyka w ZPSB oferuje cztery specjalności studiów inżynierskich, od projektowania gier – Game Design, przez Grafikę komputerową, po Inżyniera aplikacji i systemów mobilnych oraz Inżyniera systemów informatycznych.

Do konkursu „Studia z Przyszłością” zgłaszane są kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, a także studia podyplomowe czy doktoranckie. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiadają również przedstawiciele środowiska gospodarczego. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Więcej informacji na temat konkursu: www.studiazprzyszloscia.pl  

W razie pytań -> zapraszamy do kontaktu

 

Więcej komunikatów prasowych ZPSB