Przypominamy, jakie instrumenty wsparcia oferuje Uczelnia

W dniu 20 marca Ministerstwo Nauki skierowało do uczelni rekomendację, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

W związku z tym pragniemy przypomnieć i poinformować, że w Studenci ZPSB mogą skorzystać z wielu form wsparcia finansowego – od stypendiów Rektora, poprzez socjalne czy dla osób niepełnosprawnych, po jednorazową zapomogę w trudnej sytuacji życiowej. To ostatnie świadczenie szczególnie ważne może okazać się w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Polsce. Skorzystać z niego można na przykład w przypadku utraty pracy przez Studenta, spowodowanej w związku z pandemią COVID-19. Więcej informacji o zasadach przyznawania świadczeń z Funduszu Stypendialnego znajdziecie w Plikowni (w sekcji Stypendia) na naszych stronach.

Ponadto MNiSW informuje, że dzięki przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej, pracodawcy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wysokości około 2 tysięcy zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

W dalszym ciągu, na bieżąco  będziemy informować o nowych rozwiązaniach, które pomogą studentom w Polsce w tym trudnym czasie kwarantanny i pandemii koronawirusa.