Zachęcamy studentów do udziału w projekcie wizyt studyjnych

W związku z rozpoczęciem międzynarodowego projektu na temat: Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznymwraz z Katedrą Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wizytach studyjnych w niemieckich i polskich przedsiębiorstwach.

Uczestnictwo w projekcie nie wymaga znajomości języka niemieckiego. 

Podczas wszystkich spotkań zapewniamy profesjonalną obsługę tłumacza.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest  stworzenie innowacyjnego modelu  transgranicznego transferu wiedzy pomiędzy studentami, przedsiębiorcami z Polski i Niemiec oraz realizacji działań na rzecz promowania transgranicznych spotkań, które przyczynią się do rozwiązania problemów strukturalnych współczesnego rynku pracy w Polsce i Niemczech w okresie 4.11.2018 – 4.11.2020

Korzyści dla studentów

  • Możliwość bliższego poznania polskich i niemieckich przedsiębiorstw (sektor MŚP) w rejonie przygranicznym.
  • Uczestnictwo w wizytach studyjnych w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach  (24 wizyt). 100% kosztów uczestnictwa jest pokrywana z funduszy projektu.
  • Możliwość przygotowania CV, listu motywacyjnego dla procesu rekrutacji do niemieckich przedsiębiorstw
  • Poznanie specyfiki niemieckiego rynku pracy
  • Możliwość zdobycia praktyki i pracy w Niemczech
  • Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń z niemieckimi studentami
  • Realizacja specjalistycznych  zajęć dydaktycznych oraz warsztatów, które nie są elementem aktualnego planu nauki, przekazują interdyscyplinarne umiejętności w dziedzinach zarządzania oraz prawa i pomagają studentom w przygotowaniu się do tego, aby potrafili zakładać start-upy zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Liczba miejsc w tym wydarzeniu jest ograniczona. Prosimy o rejestrację.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.