Zapytanie ofertowe nr 1/2018/CED na realizację indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu „Spoina – szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach oraz na stronie Ogłoszenie znajduje się również na stronie: bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl (Nr ogłoszenia: 1080735)

Do pobrania: