Zapytanie ofertowe nr 1/2019/CED na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Spawacz blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)”

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/CED na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Technolog robót wykończeniowych”

Do pobrania

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nr ogłoszenia: 1158367