ZPSB i MORE Pracownia Szkoleń i Coachingu rozszerzają współpracę

Kolejny partner biznesowy naszej Uczelni – „MORE. Pracownia Szkoleń i Coachingu”, z którą współpracujemy już od pewnego czasu, m.in. przy organizacji szkoleń, jak na przykład z Klaudią Tolman o myśleniu wizualnym.

Wczoraj podpisany list intencyjny współpracy między Rektor ZPSB a reprezentantami firmy MORE, pozwoli tę współpracę zintensyfikować i rozszerzyć. Wspólne działania obejmą to m.in. realizację wspólnych ofert edukacyjnych, włączenie firmy MORE w proces dydaktyczny na Uczelni oraz wymianę informacji metodycznych i technicznych dotyczących praktycznego kształcenia studentów.

ZPSB oraz MORE zgodnie uznają, że kształtowanie przestrzeni otwartej na wspólne badania stworzą warunki dla rozwoju gospodarczego miasta Szczecin opartego na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

MORE. Pracownia Szkoleń i Coachingu zostaje także Partnerem Strategicznym studiów magisterskich w ZPSB na kierunku Zarządzanie o specjalności „Coaching w zarządzaniu”.