Inżynieria e-commerce – nowy kierunek w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu

Praktyczne wzmocnienie branży IT w regionie

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu otrzymała właśnie decyzję od Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznaniu jej uprawnień do prowadzenia nowego kierunku studiów inżynierskich: INŻYNIERIA E-COMMERCE. W ramach tego kierunku planowane są dwie specjalności: Inżynieria procesów w e-commerce oraz Inżynieria marketingu w e-commerce.

Adresatami studiów inżynierskich o profilu praktycznym na nowym kierunku Inżynieria e-commerce, są osoby wiążące swoją przyszłość z szeroko rozumianą branżą e-commerce oraz branżami objętymi transformacją cyfrową oraz marketingiem cyfrowym.

Czekaliśmy z niecierpliwością na tę decyzję i udało nam się ją uzyskać jeszcze przed nowym rokiem akademickim, a to świetna wiadomość, bo wzbogacamy naszą ofertę rekrutacyjną. – mówi dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Możemy się też pochwalić unikalnymi walorami naszego programu. Ponieważ nasze studia są prowadzone w modelu praktycznym, więc zróżnicowana kadra dydaktyczna obejmuje wykładowców-praktyków oraz przedstawicieli firm i przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, a także psychologów i trenerów biznesu, w tym również absolwentów Programu Executive MBA w ZPSB. A dodatkowo modułowy układ programu kształcenia gwarantuje synchronizację treści programowych poszczególnych kursów oraz ich praktyczny charakter – uzupełnia Rektor Osuch-Mallett.

Absolwenci specjalności Inżynieria procesów e-commerce znajdują zatrudnienia jako inżynierowie procesu lub pracownicy wsparcia procesu, analitycy procesów, czy tzw. work flow specialist. W tym obszarze szczególnie istotnym są specjalistyczne kompetencje inżynierskie wsparte umiejętnościami analitycznymi oraz zarządczymi w obszarze zarządzanie projektami, tworzenia procedur, ustalania przebiegu procesów, itp.

Studentom kierunku Inżynieria e-commerce zapewniamy szerokie podstawy wiedzy z informatyki, inżynierii procesów, automatyki i innych powiązanych dziedzin, wsparte wiedzą z obszaru zarządzania i jakości, pozwalające na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej – wyjaśnia dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB, Prorektor ds. rozwoju.

Ponadto, w trakcie studiów kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów logistycznych i marketingowo-sprzedażowych oraz rozwój odpowiedzialności zawodowej, w tym etycznej postawy w zawodzie, uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska stanowią nierozerwalne cele kształcenia – podsumowuje prof. Dżega-Pietruszkiewicz.

Absolwenci specjalności  Inżynieria marketingu w e-commerce zajmują się analizą wzorców zachowań konsumentów i użytkowników Internetu, pozycjonowaniem i optymalizacją działań marketingowych i sprzedażowych. Znajdują zatrudnienie na stanowiska pracy, które wymagają połączenia umiejętności analitycznych i kompetencji w obszarze marketingu z kompetencjami inżynierskimi pozwalającymi na przygotowanie odpowiedniego oprogramowania lub algorytmów umożliwiających dokonanie analizy decyzji konsumenckich.

  • więcej informacji o nowym kierunku -> tutaj