Oferta pracy w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: samodzielna/y księgowa/y

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie zwróciła się do nas z ofertą pracy. Zapraszamy do zapoznania się:

Specjalista ds. księgowości

Miejsce pracy: Szczecin
Region: zachodniopomorskie

Opis stanowiska
• przygotowywanie przelewów,
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w systemie elektronicznym,
• dekretacja dokumentów księgowo-finansowych,
• księgowanie wyciągów bankowych,
• księgowanie środków trwałych,
• wystawianie i księgowanie faktur oraz wprowadzanie do systemu,
• uzgadnianie kont bilansowych,
• sporządzanie analiz, zestawień, sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych,
• rozlicznie projektów unijnych,
• aktywny udział w procesie zamknięcia okresów,
• przygotowywanie danych do deklaracji JPK,
• pomoc przy rozliczaniu podatków (VAT, CIT),
• archiwizowanie dokumentów,
• współpraca z innymi członkami zespołu księgowego

Wymagania
• wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości lub podatków (dopuszczalne licencjackie lub średnie),
• min.2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
• dobra znajomość ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych,
• znajomość MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel),
• samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi systemów finansowo-księgowych,
• dodatkowym atutem będzie znajomość systemu finansowo-księgowego Symfonia Finanse i księgowość,
• umiejętność dobrej organizacji i planowania własnej pracy.
Oferujemy
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne systemy motywacyjne,
• przyjazne środowisko pracy,
• prywatną opiekę medyczną,
• dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego,
• ciekawą i stabilną pracę,
• możliwość uczestniczenia w rozwoju firmy i umacnianiu jej pozycji na rynku.
• dofinansowanie do wypoczynku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, Polska Fundacja Przedsiębiorczości mająca siedzibę pod adresem: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, numer telefonu: 91 312 92 16, numer faksu: 91 312 92 01, adres email: pfp@pfp.com.pl (zwana dalej także „Fundacją” lub „PFP”) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w toku procesu rekrutacji. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.pfp.com.pl

Zgoda Kandydata do pracy w PFP
na przetwarzanie danych osobowych
(aktualny oraz przyszłe procesy rekrutacyjne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych – Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, 70-466, przy ul. Monte Cassino 32 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej w celu uczestniczenia w aktualnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadoma/świadom, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym w przypadku, gdy zakres podanych przez mnie danych wykracza poza wyliczenie wynikające z art. 221 KP. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakt z moją osobą na wskazany w dokumentach aplikacyjnych numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacyjnym dostępną na stronie internetowej Fundacji www.pfp.com.pl.

W przypadku, gdy chcielibyście Państwo uczestniczyć także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgoda Kandydata do pracy w PFP
na przetwarzanie danych osobowych
(aktualny oraz przyszłe procesy rekrutacyjne)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych – Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, 70-466, przy ul. Monte Cassino 32 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w okresie 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych. Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadoma/świadom, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakt z moją osobą na wskazany w dokumentach aplikacyjnych numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacyjnym dostępną na stronie internetowej Fundacji www.pfp.com.pl.