Czym zajmuje się project manager?

Podejście projektowe jest coraz popularniejsze zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w zdecydowanie mniejszych firmach. Za nadzorowanie konkretnych projektów często odpowiada project manager. Kim dokładnie on jest i jakie są jego zadania oraz obowiązki? Sprawdź, na czym polega praca na tym stanowisku.

Project manager — kto to taki?

Jak sama nazwa wskazuje, project manager to osoba zarządzająca projektem, czyli konkretnymi działaniami skupionymi wokół jednego celu przedsiębiorstwa. Project manager ma naprawdę wiele obowiązków i zadań. To niezwykle odpowiedzialne stanowisko, które stawia coraz to nowsze wyzwania i wymaga odpowiednich umiejętności. Zarówno tych zdobytych na studiach na konkretnej specjalności, jak i tych, które zdobywa się stopniowo w trakcie pracy zawodowej. 

Dobry project manager powinien mieć umiejętności interpersonalne, biznesowe oraz wykazywać się znajomością branży, której dotyczy projekt, którym zarządza. Dobry PM musi potrafić zarządzać odpowiednio ludźmi i potrafić motywować ich do działania. Ważna jest także umiejętność planowania i odpowiedniego zarządzania zasobami wszelkiego rodzaju. Koniecznie musi myśleć strategicznie, aby wszystkie działania skupiały się na realizacji konkretnego celu. 

Droga do kariery w roli project managera

Obecnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych project managerów jest coraz większe. Projektowe podejście jest wykorzystywane w naprawdę wielu branżach i przydaje się zarówno w dużych firmach, jak i w średnich i małych przedsiębiorstwach. Warto więc rozważyć rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia z zakresu zarządzania projektami. W ZPSB na kierunku zarządzanie można wybrać taką specjalność, aby rozwijać się w konkretnie sprecyzowanym kierunku. 

Osoby, które posiadają już wyższe wykształcenie, ale chcą dodatkowo podnieść swoje kompetencje, mogą zdecydować się na studia podyplomowe na kierunku project manager. Takie rozwiązanie pozwoli na poprawienie umiejętności planowania i zarządzania, a także sprawi, że student może poznać tajniki pracy project managera. Będzie to okazja, aby szlifować swoje zdolności i zdobyć nową, teoretyczną i praktyczną wiedzę, która na pewno przyda się podczas pracy na tym stanowisku.

Praca na stanowisku project managera jest bardzo ciekawa i rozwojowa. Możliwość zajmowania się różnymi projektami i współpraca z różnymi specjalistami sprawia, że project manager nie może się właściwie nudzić. Warto jednak odpowiednio przygotować się do tego stanowiska i mieć na uwadze, że jest to wymagająca rola w firmie powiązana z dużą odpowiedzialnością.