Logistyka – Spedycja – Transport

 

Kierunek
 • Ekonomia
Specjalność
 • Logistyka – Spedycja – Transport
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 6 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Szczecin to jedna z bram Polski na Europę Zachodnią – zarówno drogą lądową jak i morską. Ta sytuacja stwarza wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach logistyki i spedycji. Podczas zajęć realizowanych przez naszych wykładowców-praktyków nauczysz się jak funkcjonują przedsiębiorstwa transportowe oraz jak samemu stworzyć biznes w tej branży. Dzięki pracy z nowoczesnymi narzędziami i programami spedycyjnymi zwiększysz swoje kompetencje i zyskasz przewagę na rynku pracy!
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 595,83 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu dla swoich studentów przygotowała szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach pierwszego stopnia. Sprawdź naszą ofertę edukacyjną i już teraz znajdź idealny kierunek dla siebie. Być może będzie to właśnie specjalność Logistyka – spedycja – transport na kierunku Ekonomia!

Cel studiów I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia i specjalności Logistyka-spedycja-transport zostały stworzone po to, aby studenci mieli możliwość poznania zasad ekonomicznych, prawnych i społecznych w zakresie prowadzenia biznesu. To idealny wybór dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak uruchomić i sprawnie prowadzić własną firmę.

Studentom na tej specjalności na studiach pierwszego stopnia przedstawiona zostanie wiedza z zakresu organizacji gospodarki magazynowej oraz zarządzania logistyką produkcją i zapasami. Na tym kierunku studenci zostaną zapoznani z zasadami planowania i koordynowania procesów zaopatrzenia, a także optymalizacji kosztów logistyki. Przekazana im zostanie również wiedza z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu logistyką.

Program studiów

Program studiów na specjalności Logistyka – spedycja – transport został opracowany we współpracy ze specjalistami oraz praktykami z Pomorza Zachodniego i nie tylko. Na co dzień są oni związani z branżą logistyczną, co pozwoliło na ujęcie w programie aktualnych zagadnień oraz nowoczesnych aspektów logistycznych.

Oprócz przedmiotów kierunkowych oraz ogólnouczelnianych, studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami specjalnościowy:

 • logistyka produkcji,
 • logistyka dystrybucji,
 • transport i spedycja międzynarodowa,
 • gospodarka magazynowa,
 • polityka transportowa,
 • rynek usług logistycznych,
 • polityka jakości w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze atuty specjalności Logistyka – spedycja – transport w ZPSB

ZPSB to uczelnia na Pomorzu Zachodnim, w której na pierwszym miejscu stawiamy studenta. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby osoby, które wybiorą studia pierwszego stopnia w naszej szkole wyższej, uczestniczyły w zajęciach przygotowanych starannie, które dostarczą im praktyczną wiedzę, przydatną na co dzień w życiu zawodowym.

Kierunek Ekonomia, specjalność Logistyka – spedycja – transport posiada wiele zalet. Należą do nich między innymi:

 • program opracowany we współpracy ze specjalistami oraz praktykami z Pomorza Zachodniego i nie tylko, którzy na co dzień są związani z branżą logistyczną,
 • możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją, zarządzania logistycznego i zarządzania zaopatrzeniem,
 • poznanie zasad wykorzystywania logistycznych systemów informatycznych, które usprawniają pracę,
 • uzyskanie informacji na temat makrologistycznych systemów,
 • możliwość dowiedzenia się, jaką rolę odgrywają czynniki makrootoczenia na kwestie zarządzania logistycznego,
 • udział w zajęciach, na których wykorzystywane są nowoczesne, aktywizujące metody kształcenia, które nastawione są na ćwiczenie umiejętności praktycznych,
 • uczestnictwo w wizytach studyjnych, kursach i szkoleniach uzupełniających, a także spotkaniach z praktykami z firm z Pomorza Zachodniego,
 • możliwość wygodnego łączenia studiów z pracą zawodową

Jest coraz większe zainteresowanie logistyką wśród młodych ludzi. Właśnie ze względu na łatwy dostęp do rynku pracy. Każde miasto w Polsce potrzebuje na pewno wyszkolonych logistyków, wiedzących jak zorganizować łańcuch dostaw tak, żeby te dostawy we właściwym czasie i wysokiej jakości trafiały.

dr Leszek Czajkowski, wykładowca ZPSB

 

Dla kogo jest specjalność Logistyka – spedycja – transport na kierunku Ekonomia?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Logistyka – spedycja – transport to studia licencjackie. Skierowane są przede wszystkim do osób, które planują rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub chcą szukać zatrudnienia w branży logistycznej, transportowej lub spedycyjnej i chcą uzyskać szeroką, praktyczną wiedzę z tego zakresu, aby zdobyć przewagę nad konkurentami na rynku pracy.

Ta specjalność na studiach pierwszego stopnia to także doskonały wybór dla osób, które posiadają już swoje własne firmy i chcą wprowadzić w nich optymalne zasady zarządzania logistycznego, które usprawnią ich działanie. Na tej specjalności odnajdą się także Ci, którzy mają już doświadczenie w pracy w zawodach związanych z logistyką, spedycją i transportem.

Organizacja studiów I stopnia na specjalności Logistyka – spedycja – transport w ZPSB

W ZPSB na pierwszym miejscu stawiamy naszych studentów. Dlatego organizacja studiów jest skrojona na miarę ich potrzeb. Pozwala na połączenie rozwoju poza uczelnią z nauką i zdobywaniem wykształcenia.

Organizacja studiów niestacjonarnych na specjalności Logistyka – spedycja – transport

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Logistyka – spedycja – transport w formie niestacjonarnej prowadzone są w postaci zjazdów weekendowych (piątki, soboty, niedziele). Część zajęć prowadzona jest w trybie online z wykorzystaniem platformy e-learningowej, na której umieszczane są również wszystkie materiały dla studentów. Zajęcia realizowane są w ramach modułów tematycznych, co pozwala na usystematyzowanie wiedzy.

Organizacja studiów online na specjalności Logistyka – spedycja – transport

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Logistyka – spedycja – transport w formie studiów online odbywają w formie łączonej:

 • minimum 40% zajęć odbywa się w formie zjazdów na uczelni, tj. 3-4 zjazdy w każdym semestrze na Wydziale w Szczecinie (zjazdy w trybie weekendowym: piątki, soboty i niedziele),
 • około 60% zajęć odbywa się w formie online z wykorzystaniem MS Teams i platformy e-learningowej, co zapewnia studentom dużą elastyczność i wygodę.

Przedmioty w danym semestrze są realizowane w ramach określonych modułów tematycznych.

Materiały do studiowania dla obydwóch form studiów umieszczane są na platformie e-learningowej.

Warunki ukończenia studiów I stopnia

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Logistyka – spedycja – transport, studenci muszą zgodnie z regulaminem spełnić następujące wymagania:

 • uzyskać zaliczenie z poszczególnych zajęć odbywających się w trakcie trwania studiów,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminów końcowych,
 • uzyskać zaliczenie praktyk zawodowych, które określone są w planie studiów,
 • przygotować i złożyć projekt dyplomowy,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu podczas egzaminu dyplomowego.

Lider kierunku

dr hab. Blanka Tundys – nauczyciel akademicki i ekspert w zakresie Logistyki miejskiej, Smart City, Zielonego i Zrównoważonego Łańcucha Dostaw oraz gospodarki o zamkniętym obiegu. Dr hab. Blanka Tundys to trzykrotna stypendystka fundacji DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), która odbyła wiele zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych. Jest ekspertem NAWA, RPO, NCBiR, PARP i programu Interreg oraz członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (EurOMA, IETI, Alumni DAAD oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego, SITK w Szczecinie). Współpracuje naukowo z uczelniami Wyższymi i Instytutami Badawczymi w różnych państwach na świecie, m.in. w Niemczech, Szwecji, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Malezji, Indonezji i Kanadzie. Angażuje się w inicjatywy społeczne i w ramach wolontariatu na przykład w ramach „Studenckich Projektów Społecznych”, programu „Społecznik” oraz „Akademii Każdego Wieku”.

Sprawdź, jakie inne kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.