Zarządzanie finansami

Kierunek
 • Zarządzanie
Rodzaj studiów
 • Zarządzanie finansami
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Niestacjonarne Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 lata (6 semestrów)
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Doradztwo finansowe i rachunkowość zarządcza to praktyczna wiedza, podana w sposób umożliwiający jej zastosowanie w rzeczywistym świecie biznesu niemal od razu. Dzięki temu skutecznie łączą w sobie wymagania edukacyjne i profesjonalne wykorzystanie doświadczenia zawodowego.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej nawet o 2250 zł!
Cena
 • już od 625 zł!
Rezerwuję miejsce

Cel studiów II stopnia

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji finansowych, budowania wartości przedsiębiorstwa i zasad controllingu
 • umiejętność prowadzenia rachunkowości zarządczej oraz inwestycji kapitałowych
 • umiejętność oceny i wyboru instrumentów finansowych oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, strategii podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, ocena koniunktury i ryzyka finansowego, prowadzenie analiz i interpretacji wyników finansowych

Dla kogo jest specjalność Zarządzanie finansami?

 1. Absolwenci studiów wyższych I stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru finansowo-rachunkowego w pogłębionym stopniu.
 2. Osoby, które chcą pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach, w przedsiębiorstwach i organizacjach różnej wielkości w działach księgowych i finansowych.

Główne korzyści i atuty specjalności

Program oparty jest o specjalistyczną wiedzę i umiejętności przekazywane przez doświadczonych doradców finansowych oraz ekspertów z dziedziny finansów, co stanowi solidny fundament edukacyjny dla studentów. Program kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty branży finansowej, dzięki czemu studenci zdobywają nie tylko teoretyczne zrozumienie, ale także praktyczne umiejętności niezbędne w dynamicznym środowisku finansowym.

Warsztaty oraz analizy case studies są prowadzone pod okiem wyspecjalizowanych dydaktyków i praktyków, co gwarantuje studentom pełen zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studenci mają okazję aplikować zdobytą wiedzę do konkretnych sytuacji biznesowych, co przyczynia się do ich zdolności rozwiązywania rzeczywistych problemów finansowych.

Dostęp do wiedzy przekazywanej przez praktyków z branży finansowej pozwala na aktualizację i dostosowanie programu nauczania do bieżących trendów i wymagań rynku, co jest kluczowe dla efektywnego przygotowania studentów do świata zawodowego. To również umożliwia im rozwijanie umiejętności, które są poszukiwane i cenione przez pracodawców w sektorze finansowym.

Kariera po studiach

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie mają możliwość wyboru różnorodnych ścieżek kariery związanych z dynamicznym światem biznesu. Ich solidne przygotowanie merytoryczne umożliwia podjęcie pracy jako specjalista w dziedzinie swojej specjalizacji oraz otwiera drzwi do nowych perspektyw rozwoju zawodowego. Absolwenci mogą podjąć pracę na takich stanowiskach jak:

 •  analityk finansowy,
 • dyrektor finansowy,
 • specjalista do spraw finansów,
 • doradca klienta w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • doradca i specjalista ds. ekonomicznych,
 • kierownik działu księgowości, analiz ekonomicznych i finansowych, rozliczeń finansowych, controllingu i rachunkowości zarządczej.

Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie II stopnia obejmuje następujące moduły kierunkowe: Biznes w działaniu, Ekonomiczny kontekst zarządzania, Nowoczesne zarządzanie, Kompetencje w zarządzaniu, metody ilościowe w zarządzaniu, Prawo gospodarcze. W programie specjalności Doradztwo finansowe i rachunkowość zarządcza znajdują się również moduły oparte o rozbudowane przedmioty specjalizacyjne, takie jak:

 • Międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Ryzyko i ubezpieczenia w biznesie
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunek kosztów i wyników
 • Metody analizy i sprawozdawczości finansowej
 • Metody analizy giełdowej
 • Inżynieria finansowa

Organizacja studiów

 • Studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się na uczelni w piątki (16:30-21:00, soboty (8:30-19:00) oraz niedziele (8:30-17:30)
 • Studia niestacjonarne online: zajęcia odbywają się online a 3 zjazdy w semestrze realizowane są na uczelni

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie przedmiotów w formie opisanej w kartach kursów/przedmiotów, odbycie praktyki, napisanie pracy dyplomowej z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, zgodnie z zainteresowaniami studenta lub wykonywanej przez niego pracy, często o charakterze pragmatycznym i innowacyjnym.

Lider kierunku

dr Daria Majewska-Bielecka, prof. ZPSB – prorektor ds. dydaktyki; wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim letnim stażem, i kilkuletnim doświadczeniem w firmie audytorskiej w zakresie zarządzania firmą i prowadzenia księgowości; posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów do prowadzenia biur rachunkowych; specjalistka z zakresy rachunkowości i finansów; autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu ekonomii.

Studiuj taniej nawet o 2250 zł!

Zapisz się do 31.07 i skorzystaj z promocji!

    Rezerwuję miejsce

 

Skorzystaj z promocji i zapisz się na studia!