Badania rynku

W ZPSB zarówno w ramach działalności naukowej, jak i komercyjnej realizujemy badania społeczne i badania rynku. Nasza Pracownia Badań Społecznych i Rynku QL współpracuje z doświadczonymi badaczami i dysponuje przeszkoloną kadrą ankieterką. Prowadzi badania ilościowe i jakościowe na potrzeby sektora publicznego, a także dla klientów biznesowych.

 • Badania społeczne – Pozwalają zrozumieć społeczeństwo, zarówno duże zbiorowości, jak i te mniejsze (na przykład grupy pracownicze, klasy szkolne itp.), dotrzeć do tego, co ludzie myślą, co kieruje ich zachowaniami, jak postrzegają siebie i świat, który ich otacza. Bazując na profesjonalnym sondowaniu opinii i monitorowaniu reakcji ludzi można podejmować skuteczne decyzje, optymalizować efektywność działań i budować strategie na przyszłość.
 • Badania rynkowe – Są niezbędne dla prowadzenia skutecznego marketingu, pozwalają identyfikować szanse i zagrożenia znajdujące się w otoczeniu firmy. Dzięki nim można dokonać diagnozy aktualnej sytuacji na rynku, poddać analizie zachowania konsumenckie i ich uwarunkowania.

Zakres oferty i obszary badawcze

Oferta badawcza obejmuje między innymi:

 • doradztwo
 • ekspertyzy
 • konsultacje metodologiczne
 • badania pilotażowe
 • „wynajmowanie” sieci ankieterskiej
 • kontrole pracy ankieterów

Przeprowadzane badania obejmują wiele obszarów, między innymi:

 • sondaże opinii
 • badania ewaluacyjne pomagające ocenić skuteczność podejmowanych działań, na przykład kampanii społecznych
 • badania służące wspomaganiu decyzji administracji lokalnej
 • badania postaw i reakcji lokalnych społeczności
 • preferencje wyborcze
 • badania wizerunku instytucji, firm i osób publicznych
 • badanie wartości, potrzeb i wzorców zachowań
 • badanie satysfakcji z funkcjonowania instytucji i osób publicznych
 • badania z zakresu socjologii medycyny, problemów służby zdrowia, profilaktyki, zdrowia publicznego
 • badania mediów masowych
 • badanie nastrojów i zachowań konsumenckich
 • kontrola jakości obsługi klienta
 • monitoring reakcji na bieżące wydarzenia
 • badanie kultury organizacji
 • badania z zakresu socjologii kultury i uczestnictwa w kulturze
 • badania adresowane do szkół (instytucji oświatowych) zainteresowanych oceną swojej działalności

Pracownia QL realizuje również zlecenia dotyczące wycinków badań, na przykład przygotowanie narzędzi badawczych, dobór i przygotowanie próby, druk kwestionariuszy, opracowanie kluczy kodowych, wprowadzanie danych, zaprojektowanie bazy danych, koordynację badań, szkolenie ankieterów.

Kontakt
Chcesz skorzystać z naszych usług w zakresie badań rynku? Skontaktuj się z nami!
Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel. 91 814 94 57
e-mail: crb@zpsb.pl