Realizowane projekty

KNOWLEDGE@WORK

Knowledge@Work to innowacyjny model studiów podyplomowych, który uzupełnia profesjonalny program edukacji o kluczowe, uniwersalne dla rynku pracy kompetencje, dobrane indywidualnie do potrzeb słuchaczy. W ramach Knowledge@Work nauczamy w sposób elastyczny, z wykorzystaniem e-learningu, a także m-learningu w postaci gry mobilnej „Pigułki Kompetencji”. Celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie programów kształcenia osób dorosłych i oferty Uczelni do potrzeb słuchaczy, a jednocześnie do wymogów pracodawców.

Od drugiej połowy 2015 r. gotowy model Knowledge@Work będzie oferowany do wdrożenia w innych szkołach wyższych w całej Polsce bezpłatnie wraz ze wszystkimi narzędziami, platformą do e-lerningu, kompletnymi programami 10 kluczowych kompetencji na dwóch poziomach, barometrem kompetencji, grą mobilną, a także materiałami i szkoleniem osób, które będą pełnić rolę brokerów edukacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.knowledgeatwork.pl

ZEGAR BIZNESU

ZegarBiznesu.pl to praktyczne źródło informacji dedykowane aktywnym uczestnikom lokalnego rynku, które wspiera ich działania biznesowe. Na portalu można znaleźć między innymi Zachodniopomorski Zegar Koniunktury – pionierskie narzędzie pozwalające obserwować obecne trendy w koniunkturze gospodarczej regionu, a także wskazujące oczekiwania na kolejny kwartał w wybranych sektorach gospodarki, okresach itp. W serwisie są również dostępne inne narzędzia, bieżące komentarze gospodarcze, a także baza inteligencji regionalnej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.zegarbiznesu.pl

PLATFORMA WITRYNA PRACY 50+

Platforma Witryna Pracy 50+ to nowoczesny serwis internetowy skierowanych do pracodawców i osób w wieku 50+, który pozwala na szybkie wyszukiwanie pracowników oraz ofert pracy online.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.witrynapracy.zpsb.pl

MATRIX

Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX ma za zadanie wzmocnić współpracę przedsiębiorców z sektorem nauki. Aby tego dokonać, niezbędne jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości akademickiej poprzez komercjalizację badań, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie nasycenia firm stosujących innowacyjne rozwiązania, a w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu. W tym celu zostało skonstruowane specjalne narzędzie internetowe – Platforma MATRIX.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.platformamatrix.pl