Kierunki i specjalności

Studia uzupełniające magisterskie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to program edukacyjny odpowiadający na aktualne wymagania rynku pracy. W trakcie zajęć na studiach II stopnia skupiamy się na rozwijaniu praktycznych umiejętności naszych studentów. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz interaktywne metody nauczania. Na wybranych specjalnościach oferujemy też możliwość jednoczesnego realizowania dwóch ścieżek – magisterskiej i warsztatowej, a tym samym zdobycia dwóch dyplomów. Wszystko po to, by nasi studenci mogli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobywaną podczas zajęć na Uczelni.

Do 30 kwietnia studia II stopnia 1050 zł taniej

Zapisz się na studia II stopnia w ZPSB i zdobądź tytuł magistra. Zapisując się do 30 kwietnia, możesz skorzystać ze zniżki:

  • 600 zł zniżki w czesnym
  • 450 zł zniżki w opłacie wpisowej

 

Rezerwuję miejsce