Kierunki i specjalności

Studia uzupełniające magisterskie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to program edukacyjny odpowiadający na aktualne wymagania rynku pracy. W trakcie zajęć na studiach II stopnia skupiamy się na rozwijaniu praktycznych umiejętności naszych studentów. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz interaktywne metody nauczania. Na wybranych specjalnościach oferujemy też możliwość jednoczesnego realizowania dwóch ścieżek – magisterskiej i warsztatowej, a tym samym zdobycia dwóch dyplomów. Wszystko po to, by nasi studenci mogli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobywaną podczas zajęć na Uczelni.

 

Rezerwuję miejsce

Jedną z kluczowych kompetencji, które zdobywa się na studiach, jest umiejętność uczenia się. Studiowanie pokazuje, że tak naprawdę wiedzę powinniśmy zdobywać przez całe życie i być na to otwartym. Nie chodzi o to, by uczyć się wszystkiego na pamięć, ale o to, by wiedzieć, gdzie szukać informacji i jak odsiewać wiadomości dobrej i złej jakości.

dr Justyna Osuch, wykładowca ZPSB, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB w Szczecinie