Kierunki i specjalności

Studia uzupełniające magisterskie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to program edukacyjny odpowiadający na aktualne wymagania rynku pracy.  W trakcie zajęć na studiach II stopnia skupiamy się na rozwijaniu praktycznych umiejętności naszych studentów. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz interaktywne metody nauczania. Wszystko po to, by nasi studenci mogli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobywaną podczas zajęć na Uczelni.

 

Zapisuję się online