Programy studiów

Poniżej prezentujemy szczegółowe programy modułowe oraz ich składowe kursy dla wszystkich specjalności na poszczególnych kierunkach studiów w ZPSB. Programy obejmują zarówno zestaw treści merytorycznych, opis efektów kształcenia, jak i specyficzne wymagania dotyczące zaliczenia modułu/kursu.

Programy prezentowane są w formacie PDF – dokumenty są możliwe do otwarcia na stronie lub pobrania. Poszczególne moduły posiadają swoje rozwinięcia w formie kolejnych dokumentów PDF.

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

ZARZĄDZANIE

STUDIA II STOPNIA

Specjalności:

INFORMATYKA

STUDIA I STOPNIA