DOKUMENTACJA PRAKTYK DLA STUDENTÓW INFORMATYKI, EKONOMII i ZARZĄDZANIA I i II st.

Przed odbyciem praktyki prosimy o zapoznanie się z dokumentacją praktyk.

INFORMATYKA Ist

A. Dokumentacja dla realizujących praktykę poza swoim miejscem pracy:

B. Dokumentacja dla realizujących praktykę na zasadzie uznania pracy zawodowej:

EKONOMIA Ist

A. Dokumentacja dla realizujących praktykę poza swoim miejscem pracy:

Aktywność uzupełniająca:

B. Dokumentacja dla realizujących praktykę na zasadzie uznania pracy zawodowej:

Aktywność uzupełniająca:

ZARZĄDZANIE Ist

A. Dokumentacja dla realizujących praktykę poza swoim miejscem pracy:

Aktywność uzupełniająca:

B. Dokumentacja dla realizujących praktykę na zasadzie uznania pracy zawodowej:

Aktywność uzupełniająca:

ZARZĄDZANIE IIst

A. Dokumentacja dla realizujących praktykę poza swoim miejscem pracy:

B. Dokumentacja dla realizujących praktykę na zasadzie uznania pracy zawodowej: