Firma i Rynek nr 2/2021

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2021/02 (60).

ISSN: 2657-3245
Wydanie online nr 2021/02 (60)
Data wydania: 14.12.2021

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2021 nr 60

  1. Aneta Zelek, Niech nas nie zwiedzie ożywienie po covidzie. O szarych nosorożcach w gospodarce w najbliższych latach [PDF]
  2. Dmitry Pakhomov, Smart Specialization and Innovation Priorities in the West Pomeranian Voivodeship [PDF]
  3. Justyna Puzio, Ekonomiczno – społeczna analiza zagadnienia upadłości konsumenckiej na przykładzie Polski w latach 2017-2019 [PDF]
  4. Paulina Potyrańska, Analiza upadłości konsumenckiej w Polsce w 2015-2020 ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego w latach 2015 oraz 2020 [PDF]
  5. Justyna Kozłowska, Wpływ E-doświadczeń zakupowych na decyzje zakupowe w handlu elektronicznym [PDF]
  6. Kinga Kądziołka, Porównanie wybranych metod normalizacji zmiennych pod kątem podobieństwa uzyskiwanych rankingów [PDF]
  7. Sonia Piecha, Diagnoza strategiczna i jej znaczenie dla strategii – casus firmy Ekoplast – Produkt [PDF]
  8. Jan Przewoźnik, Potrzeby kierownictwa placówek handlowych wobec szkolnictwa zawodowego w Polsce [PDF]
  9. Malwina Jankowska, Kto rządzi na rynku pracy? Konfrontacja stosunku pokolenia Y do pracy z oczekiwaniami pracodawców [PDF]Głos w dyskusji
  10. Stanisław Flejterski, Malwina Jankowska, Generacje-konflikt, współistnienie czy solidarność? (rozmowa reprezentantów dwóch generacji) [PDF]