Bazy referencyjne

Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK indeksowane są w poniższych bazach:

  • BazEkon,
  • CEJH – The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities,
  • ARIANTA,
  • Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej.