Firma i Rynek nr 1/2016

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 1/2016 nr 49.

ISSN: 1429-7221
Wydanie online nr 2016/01 (49)
Data wydania: 23.05.2016

 

[pobierz PDF]

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2016 nr 49

 1. Aneta Zelek, Nowa odsłona sporu o ustrój polskiej gospodarki – ordoliberalizm vs. neoliberalizm [PDF]
 2. Agnieszka Pawłowska, Założenia ustawy budżetowej na rok 2016 – próba oceny [PDF]
 3. Anna Lachowska, Stan rynku opieki zdrowotnej w Polsce [PDF]
 4. Bożena Hok, Alokacja środków publicznych w warunkach globalizacji [PDF]
 5. Iwona Bobrek, Działalność agencji ratingowych na przykładzie sektora publicznego w Polsce [PDF]
 6. Karolina Drela, Wpływ funduszy unijnych wspierających rynek pracy na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na przykładzie województwa zachodniopomorskiego – część I [PDF]
 7. Dorota Miśkiewicz, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako źródło wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną województwa zachodniopomorskiego [PDF]
 8. Leszek Bursiak, Entrepreneurial effectiveness of Polish entrepreneur in years 1982-2014 based on chosen example – case study [PDF]
 9. Marcin Rabe, Rynek prosumenta w Polsce [PDF]
 10. Michał Bzunek, Pomiar kapitału ludzkiego w kontekście metod kosztowych [PDF]
 11. Anna Kaczmarek, Redesign witryn internetowych – ulepszyć co już istnieje [PDF]
 12. Monika Stankiewicz, Teoria zbiorów przybliżonych w analizie sprzedaży wydarzeń kulturalnych [PDF]