Firma i Rynek nr 1/2015

okladka FiR nr 48

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 1/2015 nr 48.
 

ISSN: 1429-7221
Wydanie online nr 2015/01 (48)
Data wydania: 08.12.2015

[pobierz PDF]

  Spis treści FIRMA i RYNEK  1/2015 nr 48

 

  1. Leszek Bursiak, Organizational situation of harbour transshipment PH Company in years 1989-2014. Case study [PDF]
  2. Justyna Kozłowska, Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu finansowego [PDF]
  3. Wiesław M. Maziarz, Strategiczne aspekty funkcjonowania operatorów na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce [PDF]
  4. Adriana Ćwiertnia, Rozwój koncepcji CSR a Internet [PDF]
  5. Anna Turczak, Wartość dochodu na osobę w zależności od wielkości gospodarstwa domowego – analiza dla lat 2006–2013 [PDF]
  6. Karolina Drela, Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu – część II [PDF]
  7. Dorota Miśkiewicz, Wpływ pomocy finansowej Unii Europejskiej na realizację celów strategii rozwoju gmin i miast Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego [PDF]
  8. Tomasz Wierenko, Wybrane instrumenty zarządzania promocją szkoły wyższej [PDF]
  9. Małgorzata Sztorc, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych – hoteli [PDF]
  10. Magdalena Szarc vel Szic, Strategie i taktyki, stosowane w trakcie rozmów negocjacyjnych [PDF]