Firma i Rynek nr 1/2022

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2022/01 (61).

ISSN: 2657-3245
Wydanie online nr 2022/01 (61)
Data wydania: 11.05.2022

[pobierz PDF]

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2022 nr 61

 1.  ANETA ZELEK, Inkluzywność wzrostu gospodarczego – nowy popandemiczny wymiar
  Inclusiveness of economic growth – a new, post -andemic dimension [PDF]
 2. ZOLTAN PEREDY, TAO SENGJIE, Fairness challenges in the corporate Human Resource Management – some lessons for Chinese companies
  Wyzwania w etycznym zarządzaniu korporacyjnymi zasobami ludzkimi— kilka lekcji dla chińskich firm [PDF]
 3. TOMAS MIROVSKY, JIRI NOVOTNY, Volunteer work at the 2018 Olympic Festivals in Brno – on some key organizational aspects of sports event project management and financial value of volunteers’ work
  Kluczowe aspekty organizacyjne zarządzania projektami imprez sportowych i wartością finansową pracy wolontariuszy na przy-kładzie wolontariatu na Festiwalach Olimpijskich 2018 w Brnie [PDF]
 4. MONIKA STANKIEWICZ, Start-up pozytywnego wpływu jako przedsięwzięcie integrujące świat biznesu i dobra społecznego
  Start-ups of positive impact as an undertaking integrating the world of business and social goods [PDF]
 5. KINGA KĄDZIOŁKA, Identyfikacja grup obiektów podobnych pod względem struktury zjawisk społeczno – ekonomicznych
  Identification of groups of similar objects in terms of the structure of socio-economic phenomena onthe example of age structu-re of the unemployed [PDF]
 6. JUSTYNA KOZŁOWSKA, NATALIA STASZAK, Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy
  The situation of young people on the labor market [PDF]
 7. JUSTYNA PUZIO, Target costing i Kaizen costing w zarządzaniu efektywnością finansową przedsiębiorstwa
  Target costing and kaizen costing in the management of finncial efficiency of enterprise [PDF]
 8. PAULINA POTYRAŃSKA, Zakłócenie w otoczeniu przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19, jako czynnik oddziałujący na sytuację finansową
  Disruption in the corporate environment, with particular emphasis on the COVID-19 pandemic, as a factor affecting financial condition [PDF]
 9. AGATA GÓRSKA, Zidentyfikowanie i wyeliminowanie wąskich gardeł jako metoda usprawnienia produkcji i podniesienia jakości usług
  Identifying and eliminating bottlenecks as a method of improving production and increasing the quality of services [PDF]

  PRACE STUDENCKIE
 10. EMILIA STACHOWIAK, Spór między keynesistami a liberałami – kto ma rację? [PDF]
 11. NORBERT KRĄKOWSKI, Ratunku, zostałem kierownikiem [PDF]