Firma i Rynek nr 2/2011

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 2/2011  nr 41.

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2011 nr 41

  1. Henryk Dyjas, Biznesmen z przypadku – biznesmen z sercem. Wywiad z Aleksandrem Gudzowatym
  2. Aneta Zelek, Strategia przedsiębiorstwa w walce z kryzysem
  3. Leszek Bursiak, Zachowania przedsiębiorcze populacji USA mierzone Indeksem Kauffmana w kontekście firm startup (w latach 1996-2010)
  4. Agnieszka Kiernożycka – Sobejko, Joanna Latuszek, Globalizacja a znaczenie współpracy transgranicznej
  5. Henryk Kowgier, Kilka uwag na temat szkolnictwa polskiego w latach 2000 – 2011
  6. Anna Kępińska-Jakubiec, Projekty e-learningowe wybranych ośrodków akademickich
  7. Daria Majewska – Bielecka, Mariola Golec, Podejmowanie decyzji w kontekście ekonomii wiedzy niedoskonałej
  8. Anna Turczak, Wpływ wieku małżonków w momencie zawierania małżeństwa na okres trwania małżeństwa zakończonego rozwodem
  9. Elżbieta Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 315 – recenzja prof. Stanisława Flejterskiego