Firma i Rynek

ISSN 2657-3245

Drodzy czytelnicy „Firmy i Rynek”,
z przyjemnością przekazuję Państwu 62 już numer czasopisma profesjonalnego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jestem przekonana, że zawarte w nim opracowania okażą się ciekawą lekturą, a poruszone w wydaniu różnorodne tematy, jak zwykle umożliwią szeroko postrzegać rzeczywistość.

Numer 2022/2 (62) tradycyjnie rozpoczyna oryginalny tekst autorstwa Rektor Senior Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. dr hab. Anety Zelek prezentujący główne faktory kształtujące koniunkturę gospodarki w najbliższej perspektywie, w kontekście poważnego zagrożenia stagflacją. Autorka odnosząc się do gospodarki światowej, skoncentrowała uwagę na głównych determinantach polskiej sytuacji gospodarczej i świadomie ostrzega przed defetystycznym scenariuszem, jakim może być długo trwająca stagflacja i wskazuje na obiektywne jej przesłanki.

Warty polecenia jest również tekst anglojęzyczny „Efficiency of functioning of banking institutions in Ukraine”. Jego autorzy, profesor Yaroslav Chaikovskyi oraz Yevhen Chaikovskyi, przeanalizowali dynamikę i aktualny stan ogólnej liczby banków, w tym banków z kapitałem zagranicznym oraz fundusze własne systemu bankowego Ukrainy za lata 2010-2022. Ocenili zarówno ilościowe, jak i jakościowe tendencje rozwoju ukraińskiego systemu bankowego oraz zidentyfikowali pozytywne i negatywne cechy działalności instytucji bankowych Ukrainy. Po ocenie przyczyn, które spowodowały negatywne konsekwencje działalności systemu bankowego Ukrainy, autorzy zaproponowali kierunki reformy sektora bankowego Ukrainy.

Za niezwykle wartościowy uznaję artykuł Agnieszki Hartleb, poruszający problem optymalizacji kosztów wynagrodzeń w sektorze transportu drogowego. Autorka ukazuje różnicę w strukturze wynagradzania w zależności od kierunku przewozu, prezentując nowe zasady kalkulowania kosztów wynagrodzeń dla przedsiębiorstw transportowych. Rozważając ich problemy w stosowaniu i wdrażaniu w trakcie roku podatkowego identyfikuje problemy z płynnością firm przewozowych, szczególnie tych, które wykonują przewozy na terenie UE.

W bieżącym numerze nie zabrakło również prezentacji opinii reprezentantów najmłodszego pokolenia, szczególnie w kontekście szans i zagrożeń dalszego rozwoju rynku e-commerce w Polsce oraz roli mediów społecznościowych w procesie kształtowania się autorytetów „Zetek”.

Doktor Justyna Kozłowska przeprowadziła interesujące badania, z których wynika, iż zbadane przez nią młode osoby dostrzegają potencjał w handlu internetowym. „Zetkowi” respondenci podtrzymują zainteresowanie dokonywaniem zakupów w tej formie i mimo posiadania pewnych obaw przed niepowodzeniem, planują rozwój własnej kariery zawodowej.

Z ciekawego tekstu Malwiny Jankowskiej wynika, iż w kształtowaniu się autorytetów dla „Zetek” najistotniejszą rolę pełnią media społecznościowe. Autorka dokonuje próby odpowiedzi na interesujące pytania dotyczące ponadczasowości autorytetów i ich niezależności względem specyfiki czasów, a także wartości, imponujących bez względu na zmieniające się okoliczności.  W ten sposób dokonuje próby zrozumienia i wykreowania generalnego rysu charakterologicznego przedstawicieli pokolenia „Zet”, który ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu strategii zarządzania ludźmi, dostosowywaniu technik i narzędzi, a także konstruowaniu i wyborze kanałów komunikacji, w szczególności z pracownikami urodzonymi w scyfryzowanym świecie.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru, a także do odwiedzania strony czasopisma www.fir.zpsb.pl, na której znajdują się archiwalne numery i równie interesujące opracowania.
Zapraszam również do przygotowania i nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcam badaczy zarówno ze środowisk akademickich, jak i biznesowych do publikowania wraz z nami. Trwają już prace nad kolejnym wydaniem, a zakres poruszanych tematów zapowiada się jak zwykle bardzo interesująco.
„Firma i Rynek” to czasopismo o otwartym dostępie online. Publikacja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane (stosujemy procedurę podwójnie ślepej recenzji), a czasopismo jest indeksowane w kilku bazach danych, w tym w bazie CEJH.
Szczegółowe instrukcje i formularz zgłoszeniowy są dostępne online na stronie: informacje dla autorów
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących publikacji w „Firma i Rynek”, proszę o kontakt z redakcją pod adresem fir@zpsb.pl

Redaktor Naczelna
dr Iwona Rafaląt