Firma i Rynek

ISSN 2657-3245

Drodzy czytelnicy „Firmy i Rynek”,
z przyjemnością przekazuję 61 już numer czasopisma profesjonalnego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jestem przekonana, że zawarte w nim opracowania okażą się ciekawą lekturą. Poruszone w wydaniu różnorodne tematy, jak zwykle umożliwiają szeroko postrzegać rzeczywistość.
W numerze nie zabrakło wątku covidowego oraz popandemicznej analizy sytuacji w gospodarce, tematyki HR’owej i sytuacji na rynku pracy, dyskusji na temat zarządzania projektami, rozważań o start-upach, jak również problematyki zarządzania efektywnością organizacji czy oceny sposobów usprawnienia produkcji i usług.

Numer 2022/1 (61) tradycyjnie rozpoczyna oryginalny tekst autorstwa Rektor Senior Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. dr hab. Anety Zelek dotyczący problemu inkluzywności wzrostu gospodarczego. To już kolejna seria analizy esejów przygotowanych przez studentów MBA. Badania dostarczyły ciekawych danych, których analiza i uzyskane z niej wyniki stały się podstawą sformułowania trafnych i interesujących wniosków.

Warte polecenia są również dwa teksty anglojęzyczne.
W tekście „Fairness challenges in the corporate Human Resource Management – some lessons for Chinese companies” dr Zoltán Peredy oraz Yao SENGJIE opisują globalne trendy HRM, prezentują ciekawe i aktualne konteksty korporacyjnego HR, wskazując na rosnące znaczenie wyzwań działania sprawiedliwego i etycznego.

W artykule zaś pt. „Volunteer work at the 2018 Olympic Festivals in Brno – on some key organizational aspects of sports event project management and financial value of volunteers’ work” Tomáš Mirovský oraz Jiří Novotný przedstawiają interesujące podejście projektowe do zarządzania zespołem wolontariuszy przy organizacji przedsięwzięć sportowych.

Za niezwykle wartościowy uznaję artykuł dr inż. Moniki Stankiewicz, poruszający problem start-upów pozytywnego wpływu, tj. takich form przedsiębiorczości, które wykorzystują innowacje społeczne i działają dla wspólnego dobra.

Nie mniej godny polecenia jest artykuł Kingi Kądziołki, dotyczący zagadnień związanych z identyfikacją obiektów. Autorka zaprezentowała możliwości aplikacyjne metod grupowania danych do identyfikacji grup obszarów podobnych pod względem struktury analizowanego zjawiska.

W bieżącym numerze nie zabrakło również problematyki związanej z rynkiem pracy. Dr Justyna Kozłowska i Natalia Staszak poruszyły w swoim artykule bardzo istotny problem społeczny, jakim jest sytuacja młodych osób na rynku pracy, w szczególności absolwentów szkół ponadpodstawowych. W artykule ukazano jak ważne jest wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje podczas poszukiwania pierwszej pracy.

Równie interesujący jest tekst Justyny Puzio, w którym dokonano oceny możliwości zastosowania rachunku target costing i kaizen costing w obszarze doskonalenia efektywności finansowej przedsiębiorstwa.

Kolejny artykuł Pauliny Potyrańskiej pt., „Zakłócenie w otoczeniu przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19, jako czynnik oddziałujący na sytuację finansową” prezentuje interesującą klasyfikację kryzysów w przedsiębiorstwie. Autorka wskazując na przyczyny i symptomy problemów ciekawie wyjaśnia różnice między sytuacją kryzysową a kryzysem, zaś analizując sytuację gospodarczą Polski w dobie pandemii COVID-19, w praktyczny sposób ocenia wpływ tarcz antykryzysowych.

W ciekawym tekście dotyczącym efektywności organizacji, mgr inż. Agata Górska dowodzi, iż identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł stanowi skuteczną metodę usprawnienia produkcji i podniesienia jakości usług.

Ten numer naszego czasopisma otwiera nowy cykl wydawniczy pn. PRACE STUDENCKIE, w którym udzielamy miejsca na publikacje Studentom. Zapraszamy do publikacji tych, którzy mają lekkie pióro, aspiracje publikacyjne i przy okazji chcieliby zaprezentować swoje ciekawe prace zaliczeniowe, projekty semestralne czy dyplomowe oraz mają ochotę podzielić się spojrzeniem młodego pokolenia na współczesne problemy ekonomii i zarządzania. Zapraszamy Studentów do publikowania swoich dzieł, a nauczycieli akademickich do rekomendowania ciekawych i ambitnych prac do publikacji w tym cyklu.

W bieżącym numerze proponujemy dwie prace studenckie.
Pierwsza z nich to oryginalny esej dotyczący sporu między liberalizmem i interwencjonizmem gospodarczym autorstwa Emilii Stachowiak, studentki II roku Zarządzania Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Interesująco poprowadzony przez nią wywód, osadzony w prawdziwej scenerii, z autorskim osądem współczesnego oblicza polityki gospodarczej, z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie czytelników.
Drugi tekst jest swoistym zbiorem dobrych praktyk dla nowo mianowanego kierownika rozpoczynającego przywódczą przygodę, menedżerską karierę. Spisane cenne doświadczenia „świeżaków” po wyboistej menedżerskiej drodze, opisane lekkim piórem przez inżyniera Norberta Krąkowskiego, studenta Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, niczym koło ratunkowe, stanowią interesujący podręcznik postępowania dla kierowników w ich pierwszych dniach pracy na tym stanowisku.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru, a także do odwiedzania strony czasopisma www.fir.zpsb.pl, na której znajdują się archiwalne numery i równie interesujące opracowania.
Zapraszam również do przygotowania i nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcam badaczy zarówno ze środowisk akademickich, jak i biznesowych do publikowania wraz z nami. Trwają już prace nad kolejnym wydaniem, a zakres poruszanych tematów zapowiada się jak zwykle bardzo interesująco.
„Firma i Rynek” to czasopismo o otwartym dostępie online. Publikacja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane (stosujemy procedurę podwójnie ślepej recenzji), a czasopismo jest indeksowane w kilku bazach danych, w tym w bazie CEJH.
Szczegółowe instrukcje i formularz zgłoszeniowy są dostępne online na stronie: informacje dla autorów
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących publikacji w „Firma i Rynek”, proszę o kontakt z redakcją pod adresem fir@zpsb.pl

Redaktor Naczelna
dr Iwona Rafaląt