Firma i Rynek

ISSN 2657-3245

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma profesjonalnego „Firma i Rynek”.

W numerze 2/2019 (56) polecamy tekst prof. Anety Zelek, która precyzyjnie skatalogowała najważniejsze wnioski dotyczące minimum płacowego w Polsce i rządowych planów jego radykalnego wzrostu, artykuł dra Krzysztofa Osińskiego, który rozprawił się z programem „Rodzina 500+”, case study dra Jacka Wiśniewskiego o wpływie tzw. „miękkich elementów” zarządzania na rozwój polskiego start-up, który może świecić przykładem i wiele innych, ciekawych i jak zawsze inspirujących artykułów.

Jednocześnie zapraszamy do przygotowania i składania tekstów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Firma i Ryneknr 1/2020 (57). Na propozycje czekamy do 28 lutego 2020 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony czasopisma http://www.fir.zpsb.pl i serdecznie prosimy o rozpowszechnienie informacji o możliwości publikacji na łamach naszego wydawnictwa.

„Firma i Rynek” Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prezentują artykuły, będące rezultatem badań naukowych oraz prace koncepcyjne o tematyce biznesowej, z zakresu zarządzania, ekonomii oraz informatyki. Szczegółowe wymagania, dostępne są na stronie: https://www.zpsb.pl/uczelnia/firma-i-rynek/informacje-dla-autorow/

„Firma i Rynek” wydawana jest dwa razy do roku w wersji elektronicznej. Pełne wersje tekstów dostępne są na stronie https://www.zpsb.pl/uczelnia/firma-i-rynek/archiwum-numerow/

Artykuły publikowane są w systemie otwartego dostępu, co znacznie poszerza grono czytelników i korzystnie wpływa na widoczność/cytowalność prac.