Firma i Rynek

ISSN 2657-3245

Drodzy czytelnicy „Firmy i Rynek”,
z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny, 57 już numer czasopisma profesjonalnego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, mając nadzieję, że zawarte w nim opracowania okażą się interesującą i inspirującą lekturą. A różnorodność tematów jest naprawdę duża.

Numer 2020/1 (57) tradycyjnie rozpoczyna tekst autorstwa Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. dr hab. Anety Zelek i Rektora Seniora prof. dra hab. Wojciecha Olejniczaka. To już czwarty z kolei raport na temat stanu polskiej gospodarki i perspektyw jej rozwoju w kontekście kolejnej kadencji rządów prawicy. Debata poświęcona jest poglądom i opiniom młodej kadry kierowniczej (słuchaczy studiów MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie) dotyczącym stanu i perspektyw polskiej gospodarki. Artykuł ten stanowi opis aktualnych stymulatorów i destymulatorów wzrostu gospodarczego.

Jako kolejny rekomendujemy interesujący artykuł dr hab. Anny Majzel dotyczący pogłębienia współpracy trójsektorowej biznes – nauka – administracja w Polsce. Podjęty problem jest niezwykle ważny z punktu widzenia kooperacji pomiędzy tymi podmiotami i wypracowanych standardów takiej współpracy, szczególnie, że widoczny jest brak – czy raczej relatywnie mała skala – pożądanych efektów takiej współpracy, w postaci innowacyjnych wdrożeń, patentów czy wzrostu konkurencyjności gospodarki (w skali mikro i makro).

Za niezwykle wartościowy uznajemy artykuł z zakresu negocjacji, autorstwa dra Jana Przewoźnika. Tekst ten prezentuje przykład zastosowania podejścia do negocjacji opartego na harvardzkiej szkole negocjacji w trzech wymiarach: „Przy stole”, „Przy desce kreślarskiej”, „Z dala od stołu” oraz strategii „szachowej”. Ilustruje on współczesne ważne problemy negocjacji w biznesie, a szczególnie potrzebę synergicznego podejścia.

Nie mniej godny polecenia jest artykuł prof. dr hab. Magdaleny Byczkowskiej poruszający tematykę inwestycji zagranicznych i ich oddziaływania na wartość krajowych przedsiębiorstw. To tekst  dotyczący zarówno zakresu, jak i efektów oddziaływania  kapitału zagranicznego na kształtowanie wartości krajowych przedsiębiorstw.

Równie interesujący jest artykuł ppor. Janusza Materaca dotyczący problematyki związanej z koncepcją controlingu.

Wydawnictwo „Firma i Rynek” jest otwarte na oryginalne spojrzenia na problemy globalne, stąd w prezentowanym numerze znaleźć można nieco „egzotyczne” z punktu widzenia profilu wydawnictwa, jednak dotykające niezwykle istotnego problemu współczesności, opracowanie prof. dra hab. Kazimierza Zimniewicza. Zawiera ono autorską optykę oceny globalnego ocieplenia. Popełnione niezwykle starannym, dojrzałym językiem, bardzo profesjonalnym, charakterystycznym dla rozważań teleologicznych i metodologicznych w nauce, dedykowane jest szczególnie środowiskom naukowym.

W kolejnym artykule współautorstwa dra Yaroslava Chaikovskyi‘ego i Yaroslava Kovalchuk, zaprezentowane zostały możliwości rozwoju sektora bankowego i finansowego z wykorzystaniem innowacji technologicznych w finansach, zwanych FinTech-ami. Opracowanie nawiązuje do przykładu rozwoju branży FinTech na terenie Ukrainy i analizy współczesnych trendów fintechowych na świecie.

W bieżącym numerze nie mogło zabraknąć najbardziej aktualnej problematyki, związanej z pandemią.  Dlatego numer został wzbogacony o głos w dyskusji dra Piotra Kasprzaka o procesach zachodzących współcześnie w Polsce i na świecie, dotyczący odmiennych strategii zarzadzania kryzysem. Autor w poszukiwaniu rozsądnych rozwiązań, w oparciu o doniesienia medialne z innych krajów, rekomenduje działania niezwykle cenne w sytuacji związanej z pandemią wywołaną koronawirusem. Opracowanie nie jest artykułem stricte naukowym, ale jest bardzo cennym spojrzeniem na różnorodność polityk wobec koronakryzysu, które z pewnością w najbliższej przyszłości staną się obiektem interesujących badań.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru FiR 2020/2 (57), a także do odwiedzania strony czasopisma www.fir.zpsb.pl, na której znajdują się archiwalne numery i równie interesujące opracowania.

Zapraszam również do przygotowania i nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcam badaczy zarówno ze środowisk akademickich, jak i biznesowych do publikowania wraz z nami. Trwają już prace nad kolejnym wydaniem z 2020 roku, a zakres poruszanych tematów zapowiada się bardzo interesująco.

„Firma i Rynek” to czasopismo o otwartym dostępie online. Publikacja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane (stosujemy procedurę podwójnie ślepej recenzji), a czasopismo jest indeksowane w kilku bazach danych, w tym w bazie CEJH.

„Firma i Rynek” wydawana jest dwa razy do roku w wersji elektronicznej. Szczegółowe instrukcje i formularz zgłoszeniowy są dostępne online: informacje dla autorów

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie informacji o możliwości publikacji na łamach naszego czasopisma wśród zainteresowanych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących publikacji w „Firma i Rynek”, proszę o kontakt z redakcją pod adresem fir@zpsb.pl

Redaktor naczelna
dr Iwona Rafaląt