Firma i Rynek

ISSN 2657-3245

Drodzy czytelnicy „Firmy i Rynek”,

z przyjemnością przekazuję Państwu wiosenne wydanie czasopisma Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych. W 63 numerze zawarte są opracowania dotyczące różnorodnych tematów, które umożliwiają szeroko postrzegać rzeczywistość. Motywem przewodnim numeru jest VUCA – świat nieustannych zmian, który wymaga zdolności do adaptacji. Koncepcja VUCA zyskała popularność w ostatnich latach i – co zaskakujące – wydaje się nadal aktualna.

Numer 2023/1 (63) tradycyjnie rozpoczyna oryginalny tekst autorstwa Rektor Senior Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych prof. dr hab. Anety Zelek pt. „Wołanie o nową ekonomię – ekonomię umiaru”.  Jego celem jest naszkicowanie zmian w paradygmatach teorii makroekonomii XX wieku i wskazanie jej nowych XXI wiecznych nurtów. Autorka w niebywale oryginalny sposób zaprezentowała poglądy i opinie przedstawicieli kadr menedżerskich młodej generacji, przytaczając ich stanowisko w sprawie zwiększonej roli państwa w gospodarce, w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie.

Za niezwykle wartościowy uznaję artykuł dr. Jacka Wiśniewskiego, poszukującego odpowiedzi na pytanie – jak funkcjonować w niepewności, zmienności i złożoności wywołanej kryzysami. W artykule poruszony został ciekawy problem badawczy, tj. przypadek udanego przezwyciężenia kryzysu w firmy „Luxon Led”. Autor w sposób niezwykle interesujący przedstawił dalsze losy już dobrze opisanego na łamach Firma i Rynek 2019/2 (56) podmiotu. Tym razem skupił jednak uwagę na skutkach kryzysu wywołanego przez Covid, podkreślając szczególnie ważną – w nieuniknionych zmianach – rolę kultury organizacyjnej.

Warte polecenia są również dwa teksty anglojęzyczne. W tekście „Chinese Liquors as global brands – Guizhou Moutai Group case study” dr Zoltán Peredy oraz dr Sujit Chaudhuri z Edutus Univercity na Węgrzech zaprezentowali bardzo ciekawe studium przypadku chińskiego sektora napojów alkoholowych z ekspozycją firmy Guizhou Moutai Group, ilustrujące potencjał i aspiracje internacjonalizacji działalności. To opracowanie szczególnie zainteresuje entuzjastów marketingu globalnego czy strategii globalizacji z uwzględnieniem azjatyckich atrybutów konkurencyjności w sektorze, tradycyjnie zdominowanym przez firmy europejskie i obu Ameryk. Autorzy wskazują na ważne wyzwania i uwarunkowania powodzenia strategii globalizacji i kreowania marki chińskich alkoholi jako marki globalnej.

W artykule zaś pt. „Comparison of the demographic profile of volunteers at the Olympic Festivals in the Czech Republic in the years 2014 – 2022” Tomáš Mirovský z praskiego College of Physical Education and Sport Palestra Ltd przedstawił statystyki dotyczące profilu ochotników obsługujących cykliczne wydarzenie sportowe pn. Olympic Festival w Czechach. Autor porównał profil demograficzny wolontariuszy na festiwalach olimpijskich w Czechach w latach 2014-2022. Zwrócił uwagę na wyzwania dla organizatorów OF. Analizując wyniki swoich badań wskazał na zachodzące zmiany w strukturze rekrutowanych ochotników. Skład wolontariuszy, podobnie jak wszystko w świecie VUCA zmienił się, a Autor rekomenduje organizatorowi odpowiednio zareagować na te zmiany.

W bieżącym numerze naszego czasopisma w cyklu wydawniczym pn. PRACE STUDENCKIE, nie zabrakło miejsca na oryginalne publikacje Studentów.

Pierwsza z propozycji to esej Eryka Wiśniewskiego, Studenta Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych z Wydziału w Świnoujściu, uwypuklający szanse i zagrożenia założeń modelu UBI – Universal Basic Income, polegającego na regularnym wypłacaniu przez państwo środków finansowych dla każdego z obywateli, niezależnie od ich dochodów, stanu zatrudnienia czy sytuacji materialnej. Autor poprowadził wywód, przedstawiając stanowisko zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego rozwiązania. W tekście nie zabrakło autorskiego osądu, który z pewnością zaciekawi czytelnika.

Druga z propozycji dotyczy ciekawie przedstawionych rozważań o liberalizmie i interwencjonizmie i jest oryginalnym esejem dotyczącym sporu między liberalizmem i interwencjonizmem gospodarczym. Autorem, próbującym znaleźć odpowiedź na pytanie nurtujące ekonomistów od niemal 400 lat – „Kto ma rację – liberał czy keynesista?”, jest Tomasz Frydryszak – Student Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych z Wydziału w Świnoujściu. Interesująco poprowadzony przez niego wywód, osadzony w ciekawej scenerii, z autorskim osądem współczesnego oblicza polityki gospodarczej, z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie czytelników.

W trzecim tekście autorka Wioletta Bodnar, Studentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych z Wydziału w Gryficach próbuje znaleźć odpowiedź na odważnie postawione pytanie: „Czy nasza planeta może być nieustannie eksploatowana, zaśmiecana i zatruwana w imię przyświecającej od lat idei dążenia do dobrobytu, który tak naprawdę dotyczy tylko nielicznych?”.  W tym celu z niezwykłą lekkością, prezentuje trzy nowe koncepcje ekonomii, które mają uświadomić nam wszystkim problemy z jakimi trzeba się zmierzyć w niedalekiej przyszłości: ekonomię pączka, współdzielenia i Franciszka.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru, a także do odwiedzania strony czasopisma www.fir.zpsb.pl, na której znajdują się archiwalne numery i równie interesujące opracowania.

Zapraszam również do przygotowania i nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcam badaczy zarówno ze środowisk akademickich, jak i biznesowych do publikowania wraz z nami. Trwają już prace nad kolejnym wydaniem, a zakres poruszanych tematów zapowiada się jak zwykle bardzo interesująco.

„Firma i Rynek” to czasopismo o otwartym dostępie online. Publikacja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane (stosujemy procedurę podwójnie ślepej recenzji), a czasopismo jest indeksowane w kilku bazach danych, w tym w bazie CEJH.

Szczegółowe instrukcje i formularz zgłoszeniowy są dostępne online na stronie: https://www.zpsb.pl/uczelnia/wydawnictwo-naukowe-zpsb/firma-i-rynek/informacje-dla-autorow/

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących publikacji w „Firma i Rynek”, proszę o kontakt z redakcją pod adresem fir@zpsb.pl

Redaktor Naczelna
dr Iwona Rafaląt