Profil czasopisma

Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK koncentrują się na zagadnieniach związanych z ekonomią i zarządzaniem. Pismo stanowi platformę prezentacji prac naukowych z obszaru ekonomii i zarządzania.

Twórcy tego tytułu są otwarci na gospodarkę i przedsiębiorstwo. Czytelnik znajdzie tutaj zarówno publikacje o charakterze teoretycznym jak i praktycznym.

Zapraszamy autorów do współpracy!