Redakcja

W tworzeniu Zeszytów Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK Redakcję wspiera Kolegium Redakcyjne.

Kolegium redakcyjne

prof. dr hab. Aleksandra Grzesiuk
prof. dr hab. Jan Karwowski
prof. dr hab. Edward Kolbusz
prof. dr hab. Antoni Nowakowski
prof. dr hab. Aneta Zelek

Redakcja

Redaktor Naczelna
dr Iwona Rafaląt
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Redaktor Tematyczna
dr Daria Majewska-Bielecka
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Redaktor Statystyczna
dr Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Redaktor Językowa
Barbara Głowacz
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Skład i opracowanie graficzne
Marta Figurska
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie