Redakcja

W tworzeniu Zeszytów Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK Redakcję wspiera Kolegium Redakcyjne.

Kolegium redakcyjne

dr Michał Bzunek
prof. ZPSB dr Dorota Dżega
prof. ZPSB dr Grażyna Maniak
***prof. dr hab. Jan Karwowski***
prof. dr hab. Edward Kolbusz
prof. ZPSB dr Justyna Osuch-Mallett
prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek

Redakcja

Redaktor Naczelna
dr Iwona Rafaląt
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Redaktor Tematyczna
prof. ZPSB dr Daria Majewska-Bielecka
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Redaktor Statystyczna
dr Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Redaktor Językowa
dr Renata Nowak-Lewandowska
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Skład i opracowanie graficzne
Monika Jagielska
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie