Redakcja

W tworzeniu Zeszytów Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK Redakcję wspiera Kolegium Redakcyjne.

Kolegium redakcyjne

prof. dr hab. Aleksandra Grzesiuk
prof. dr hab. Jan Karwowski
prof. dr hab. Edward Kolbusz
prof. dr hab. Antoni Nowakowski
prof. dr hab. Aneta Zelek

Redakcja

Redaktor Naczelny
dr Iwona Rafaląt
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Redaktor Tematyczny
dr Daria Majewska-Bielecka
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Redaktor Statystyczny
dr Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Redaktor Językowy
Barbara Głowacz
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Skład i opracowanie graficzne
Marta Figurska
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie