Firma i Rynek nr 2/2017

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2017/02 (52).

ISSN: 1429-7221
Wydanie online nr 2017/02 (52)
Data wydania: 05.12.2017

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2017 nr 52

  1. Anna Walecka, Aneta Zelek, Zewnętrzny kapitał relacyjny jako zasób strategiczny [PDF]
  2. Michał Bzunek, Anomalie rynkowe a zasada memoriałowa w rachunkowości – rozważania w kontekście badań Richarda Sloana [PDF]
  3. Justyna Kaźmierczak, Artur Łabuz, Zarządzam kierując, czy kieruję zarządzając? Próba systematyki pojęć [PDF]
  4. Ireneusz Żuchowski, Paweł Kacprzycki, Pozyskiwanie, style kierowania, umiejętność komunikowania się, relacje z pracownikami kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym [PDF]
  5. Andrzej Jagodziński, Wojciech Kosiński, Wpływ satysfakcji na poziom zaangażowania nauczycieli w pracę pedagogiczną – badania wtórne [PDF]
  6. Dariusz Tworzydło, Wojciech Szymański, Magdalena Tobiasz, Rola innowacji technologicznych w handlu internetowym [PDF]
  7. Joanna Perzyńska, Sieci Kohonena jako narzędzie wspomagające budowę prognoz kombinowanych [PDF]