Firma i Rynek nr 2/2012

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 2/2012  nr 43.

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2012  nr 43

  1. BARBARA BOBIŃSKA, System rachunkowości jako baza informacji księgowych stanowiących podstawę procesu podejmowania decyzji i racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi
  2. LESZEK BURSIAK, Diagnoza sytuacji organizacyjnej trzech wybranych przedsiębiorstw w okresie ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej do roku 2011
  3. KAROLINA DRELA, Nietypowe formy pracy w Polsce
  4. ANNA GRABOWSKA-PIEŚLA, Analiza inwestycji w dzieła sztuki – jako klasy aktywów, na polskim rynku aukcyjnym-piesla
  5. MACIEJ D. JAWORSKI, Globalny kryzys ekonomiczny – próba rekonstrukcji źródeł
  6. KAROL KUCZERA, Kierunki i priorytety w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kontekście tendencji zarządzania firmami
  7. HENRYK KOWGIER, Kilka uwag o diamentach
  8. MONIKA HŁADKI, Marketing mix kancelarii prawniczych w Polsce
  9. ROBERT RUMIŃSKI, Banki w kryzysie – przykłady dobrych praktyk w latach 2008–2009
  10. Frithjof Bergmann, Stella Friedland, Neue Arbeit kompakt, Arbor Verlag, Freiamt 2007 – recenzja Magdaleny Kotnis