O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Pismo stanowi platformę prezentacji prac naukowych z obszaru ekonomii i zarządzania.

Wszystkie artykuły są publikowane w wolnym dostępie (open access) w języku polskim i dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma.

Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane w systemie double-blind.

Czasopismo ukazuje się od 1996 roku dwa razy do roku, jest indeksowane w bazach BazEkon, CEJSH – The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities,  ARIANTA oraz archiwizowane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Wersja online: ISSN 2657-3245

Edycja wiosenna – zgłoszenie tekstów do 28 lutego

Formularz zgłoszeniowy

Edycja jesienna – zgłoszenia tekstów do 30 września

Formularz zgłoszeniowy

Publikacja na łamach naszego czasopisma jest bezpłatna.

Zapraszamy autorów do współpracy!