Firma i Rynek nr 1/2017

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2017/01 (51).

ISSN: 1429-7221
Wydanie online nr 2017/01 (51)
Data wydania: 27.04.2017

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2017 nr 51

  1. Aneta Zelek, Kluczowe dylematy współczesnego modelu gospodarki w opiniach kadr menedżerskich (na podstawie poglądów słuchaczy MBA) [PDF]
  2. Leszek Bursiak, A practical application of allostasis as a remedy for organizational homeostasis devastated by turbulent environment based on chosen example (case study) [PDF]
  3. Bianka Parragh, The financial situation, capacity to compete in the SMEs sector of the Hungarian construction industry in the crisis period (The lessons of an empirical study) [PDF]
  4. Csaba Lentner, Sujit Chaudhuri, Tibor Tatay,  Krisztina Szegedi, Corporate Social Responsibility In The Banking Sector [PDF]
  5. Konrad Dembczyński, Analiza różnic zaangażowania społeczności w serwisie Facebook, z uwzględnieniem udziału marketingu treści, wybranych uczelni wyższych w Polsce i za granicą [PDF]
  6. Justyna Kaźmierczak, Konsument na rynku telefonii komórkowej – analiza problemu decyzyjnego [PDF]
  7. Marcin Cywiński, Wybrane procesy decyzyjne konsumentów rynku B2C na przykładzie subregionu gorzowskiego [PDF]
  8. Karolina Drela, Aspekt braku pracy na świecie? [PDF]
  9. Kinga Kądziołka, Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne [PDF]
  10. Justyna Kozłowska, Skala zjawiska przestępstw w zakresie podatku VAT w Polsce [PDF]