Firma i Rynek nr 2/2016

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 2/2016 nr 50.

ISSN: 1429-7221
Wydanie online nr 2016/02 (50)
Data wydania: 07.12.2016

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2016 nr 50

  1. Aneta Zelek, UBI – największy humbug współczesnej ekonomii [PDF]
  2. Monika Stankiewicz, Anna Kaczmarek, Zastosowanie metody AHP i oprogramowania MindDecider do analizy porównawczej wersji branżowych systemów klasy CRM [PDF]
  3. Tomasz Klasa, Monitorowanie bezpieczeństwa systemu informacyjnego organizacji wirtualnej – przegląd stanu prac badawczych [PDF]
  4. Marcin Rabe, Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju [PDF]
  5. Augustyna Burlita, Wizerunek Szczecina wśród mieszkańców w świetle wyników badań [PDF]
  6. Małgorzata Chojnacka, Kierunki doskonalenia jakości w procesie obsługi klienta w  wybranych organizacjach komunikacji miejskiej [PDF]
  7. Justyna Kozłowska, Współczesny kryzys niedoboru talentów [PDF]
  8. Karolina Drela, Wpływ funduszy unijnych wspierających rynek pracy na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na przykładzie województwa zachodniopomorskiego – część II [PDF]

Recenzje i omówienia

Marcin Mikłasz, Systemy Dynamicznego Pozycjonowania [PDF]