Firma i Rynek nr 2/2010

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 2/2010  nr 39.

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2010  nr 39

 1. Stanisław Flejterski, Monika Pettersen, Sektor bankowo-finansowy w Chinach. Implikacje dla polsko-chińskiej współpracy gospodarczej
 2. Leszek Bursiak, The chosen aspects of business communication via language.
 3. Ignacy H. Chrzanowski, Economic theory and challenges of the post-industrial societies. From the experience of the post-communist Poland
 4. Robert Ruminski, Kryzys gospodarczy w USA – doświadczenia small businessu
 5. Robert Cichórz, Mediacja i arbitraż jako formy alternatywnego rozwiązywania sporów
 6. Henryk Kowgier, Przykłady symulacji dotyczących pewnych procesów stochastycznych wykorzystywanych w inżynierii finansowej
 7. Anna Turczak, Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego a orzeczenie o winie. Przykład wykorzystania testu niezależności chi-kwadrat
 8. Karolina Drela, Technologia informatyczna a nowoczesne komunikowanie
 9. Joanna Latuszek, Agnieszka Kiernożycka-Sobejko, Globalizacja – jako trend w rozwoju Pomorza Zachodniego
 10. Daria Majewska-Bielecka, Catalyst jako nowy rynek obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 11. Monika Ruta-Kujawa, W kwestii zmian zadłużenia zagranicznego sektora publicznego krajów unii europejskiej w związku z kryzysem finansowym w 2008 r.
 12. Marzena Tatarska, Wspólne przedsięwzięcie a zasady uczciwej konkurencji
 13. J. Dudziński (red.), Podstawy handlu zagranicznego – recenzja monografii