Archiwum BiP

Opublikowano: 09.04.2019, 11:29 Opublikował: Aneta Zelek
Wytworzono: 14.03.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:35 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 12.09.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 14.03.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 21.06.2017 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 31.08.2020 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 31.08.2020, g. 13:30 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 26.02.2021 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 01.03.2021, g. 10:20 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 29.05.2020 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 08.09.2020, g. 14:57 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 24.04.2019 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 26.04.2019, g. 14:03 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Wytworzono: 14.03.2018 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 14.09.2018, g. 15:29 Opublikowała: Agata Mikołajczak
Opublikowano: 09.04.2019, 11:32 Opublikował: Aneta Zelek

Wzór dyplomu/świadectwa ZPSB 2020 (archiwum)

Informacje ogólne:

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego – 08.10.2020 r. na mocy uchwały senatu zpsb nr 3/2020 
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego wg załączonego wzoru – 01.01.2021 r. 
Okres ważności dokumentu publicznego – bezterminowo 
Data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru – 14.04.2023r. 

 Opis zabezpieczeń:

Wytworzono: 08.10.2020 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor, przewodniczący Senatu ZPSB
Opublikowano: 01.01.2021, g. 15:29 Opublikowała: Ewelina Lewandowska

Zrealizowane projekty z udziałem środków UE (archiwum)

1/ „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej” –

 • Źródło finansowania / program operacyjny – dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-01)
 • dofinansowanie projektu – 995 544,00 zł
 • okres realizacji – 2017-10-01 – 2020-03-31

2/ „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
 • dofinansowanie projektu: 672 041,25 zł
 • okres realizacji – 01.09.2017 – 31.05.2019

3/ „Pigułki Kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR.03.01.00-00-T236/18)
 • dofinansowanie projektu – 969 634,00 zł
 • okres realizacji – 2019-02-01 – 2022-03-31
Wytworzono: 2.04.2019 Wytworzył: Aneta Zelek – rektor
Opublikowano: 09.04.2019, g. 10:54 Opublikowała: Aneta Zelek

4/ „MOOC w ZPSB”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR. 03.01.00-00-W068/18)
 • dofinansowanie projektu – 1 189 272,00 zł
 • okres realizacji – 2019-10-01 – 2022-03-31
Wytworzono: 01.10.2019 Wytworzył:  Aneta Zelek – rektor
Opublikowano: 01.10.2019, g. 14:35 Opublikowała: Aneta Zelek