Firma i Rynek nr 2/2018

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2018/02 (54).

ISSN: 2657-3245
Wydanie online nr 2018/02 (54)
Data wydania: 14.12.2018

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2018 nr 54

  1. Aneta Zelek, Kryzysy były, są i będą! – o przesłankach kolejnego kryzysu gospodarczego [PDF]
  2. Bianka Parragh, On two successful programs for lending to SMEs in Hungary [PDF]
  3. Ireneusz Pszczółka, Waluta przejścia (vehicle currency) jako istotna funkcja waluty międzynarodowej [PDF]
  4. Marcin Cywiński, Wyzwania w branży TSL [PDF]
  5. Bartosz Murat, Specyfika funkcjonowania polskiej Policji w relacji z oceną zachowań organizacyjnych w niej istniejących [PDF]
  6. Agata Orkisz, Identyfikacja fazy cyklu życia organizacji z wykorzystaniem metody list kontrolnych na podstawie wybranej firmy konsultingowej [PDF]
  7. Henryk Kowgier, Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych wsi polskich w latach 1964-1988 i 1989-2013 [PDF]
  8. Dariusz Krzysztof Kielek, Finansowanie działań środowiskowych MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 [PDF]
  9. Joanna Perzyńska, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych [PDF]
  10. Leszek Bursiak, The vital role of early identification of the urgent need to take decisive allostatic action for business survival (case study) [PDF]

Recenzje i omówienia

Michał Wróblewski, Fredric Laloux o przyszłości zarządzania [PDF]