Firma i Rynek nr 1/2019

[pobierz PDF]
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 2019/01 (55).

ISSN: 2657-3245
Wydanie online nr 2019/01 (55)
Data wydania: 12.05.2019

 

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2019 nr 55

 1. Aneta Zelek, O detonatorach kolejnego kryzysu w polskiej gospodarce – na tle poglądów słuchaczy Programu Executive MBA [PDF]
 2. Leszek Bursiak, Ensuring the survival of a business threatened with bankruptcy as the primary goal of allostatic action and its implications (case study) [PDF]
 3. Marta Wiącek, Urszula Widelska, Determinanty aliansu strategicznego jako formy kooperacji [PDF]
 4. Przemysław Sawicki, Rozwój MSP w kontekście unijnego wsparcia w perspektywie 2014–2020 – dylematy i wyzwania [PDF]
 5. Ignacy H. Chrzanowski, LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI! On NAFTA and USMCA [PDF]
 6. Milena Krymowska, Ekoinnowacje w sektorze budowlanym [PDF]
 7. Marcin Cywiński, Perspektywy rozwoju transportu morskiego w Polsceo [PDF]
 8. Yaroslav Chaikovskyi, Payment cards as an innovative way of paying for transport serviceso [PDF]
 9. Anna Lachowska, Metodyka pomiaru ekonomiczno-społecznej efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej [PDF]
 10. Weronika Kosek,  Funkcja handlowa małego portu morskiego w aktywizacji regionu na przykładzie Portu Morskiego Kołobrzeg [PDF]
 11. Daria Emilia Wrukowska, Pomiar jakości usług hotelarskich z zastosowaniem metody SERVQUAL [PDF]
 12. Katarzyna Dąbrowska, Zagrożenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce [PDF]
 13. Ireneusz Marzoch, Pracownik i przedsiębiorstwo wobec aktualnego rynku pracy [PDF]
 14. Kinga Joanna Wiatrowska, Uczestnictwo młodych ludzi na rynku pracy [PDF]
 15. Paweł Reczulski, Wpływ digitalizacji sektora bankowego w Polsce na strukturę zatrudnienia w bankowości [PDF]
 16. Daria Majewska-Bielecka, Renata Nowak-Lewandowska, Neuronaukowe implikacje w podejmowaniu decyzji [PDF]