Firma i Rynek nr 1/2012

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 1/2012  nr 42.

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2012  nr 42

 1. Aleksandra Grzesiuk, Zachowania gospodarstw domowych w okresie dekoniunktury
 2. Henryk Kowgier, Kilka uwag o szacowaniu kosztów całkowitych
 3. Agnieszka Kiernożycka-Sobejko, Kurczenie i starzenie się społeczeństw problemem nie tylko Polski i Niemiec-sobejko
 4. Anna Grabowska, Inwestycje alternatywne na rynku sztuki
 5. Jolanta Włodarek, Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego na rynku obligacji komunalnych Catalyst
 6. Barbara Bobińska, Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na klienta”
 7. Iwona Wasiak, Rola cen i wolumenu jako czynników eksportu Polski
 8. Agnieszka Ćwikła, Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE
 9. Daria Majewska-Bielecka, Wielokulturowy aspekt skłonności do ryzyka
 10. Karolina Drela, Dyskryminacja na polskim rynku pracy – aspekt młodzieży
 11. Augustyna Burlita, Grażyna Maniak, Aneta Zelek (red. pr. zbior.), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2011 – recenzja profesora Stanisława Flejterskiego