Firma i Rynek nr 2/2014

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 2/2014  nr 47.

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2014 nr 47

  1. Leszek Bursiak, Dynamika kreacji firm start-up w wybranych krajach europejskich w latach 2007–2013 [PDF]
  2. Leszek Bursiak, ORGANIZATIONAL SITUATION OF CHOSEN POLISH FIRMS AFTER EU ACCESSION [PDF]
  3. Monika Stankiewicz, Dziś pomysł, jutro produkt. Start-up – przykłady projektów na rynku IT [PDF]
  4. Leonard Rozenberg, Robert Rychcicki, Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej [PDF]
  5. Anna Kaczmarek, CRM – systemy informatyczne wspierające proces obsługi klienta [PDF]
  6. Leonard Rozenberg, Antoni Nowakowski, Analiza historyczna ewolucji firm wirtualnych w aspekcie zarządzania ich wartością [PDF]
  7. Henryk Kowgier, Kilka uwag o wydobyciu gazu ziemnego na świecie [PDF]
  8. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych [PDF]
  9. Małgorzata Sztorc, Benchmarking jako metoda poprawy konkurencyjności usług firm hotelarskich [PDF]