Aktualny numer

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w  wydaniu FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB Akademii Nauk Stosowanych nr 2024/01 (65).

ISSN: 2657-3245
Wydanie online nr 2024/01 (65)
Data wydania: 09.05.2024 [pobierz PDF]

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2024 nr 65

Słowo od Redaktor

 1. ANETA ZELEK, Uwaga, nadchodzi menażeria ryzyk i epoka dewzrostu
  Beware, a menagerie of threats and an era of de growth is coming [PDF]
 2. MONIKA STANKIEWICZ, Start-up’y w świecie VUCA
  Start-ups in VUCA word [PDF]
 3. ZOLTÁN PEREDY, SUJIT CHAUDHURI, SIJIA LI, Environmental, social and governance (ESG) practices of the Chinese small and medium size enterprises
  Praktyki związane z ESG stosowane w chińskich przedsiębiorstwach z sektora MSP [PDF]
 4. TOMASZ PAWLUĆ, ADAM SZYMKO, Determinanty kształtowania się dominującego udziału kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej w polskim sektorze bankowym w latach 2010-2022
  The determinants shaping the dominant share of variable-rate mortgages in the Polish banking sector in the years 2010-2022 [PDF]
 5. PATRYCJA SENDOR, KATARZYNA STROJNY, Percepcja pojęcia rachunkowość kreatywna i agresywna w świetle badań
  Analysis of the development of renewable energy sources from the perspective of electricity demand and the flexibility of the National Power System and cross-border exchange [PDF]
 6. HUBERT DYBA, Metody badania modeli biznesowych 
  Methods of business model research [PDF]
 7. PAWEŁ WŁOCH, MAGDALENA LAZAREK-JANOWSKA, Analiza kosztów i korzyści na przykładzie lądowej farmy wiatrowej 
  Cost-benefit analysis on the example of an onshore wind farm [PDF]

PRACE STUDENCKIE

 1. ANNA DOVZHYK, Rosnący dług publiczny – dobry instrument stymulowania wzrostu czy katastrofa? [PDF]
 2. MARIUSZ RADWAŃSKI, Polska polityka monetarna w okresie 2021-2023 – czy skutecznie walczymy z inflacją? [PDF]
 3. PATRYK ZARZECKI, Problemy etyczne w cyberprzestrzeni [PDF]
 4. MARCIN DERNOWSKI, UBI – dobre rozwiązanie, czy szaleństwo? [PDF]