Technikum Kreatywne

Technikum Kreatywne to pierwsza szkoła średnia otwarta w ramach Zachodniopomorskich Szkół Kreatywnych (ZSK) przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Technikum jest niepubliczną szkołą średnią z uprawnieniami szkoły publicznej. Kształci w zawodach Technik Informatyk, ze specjalnościami: tworzenia gier komputerowych oraz grafiki komputerowej i komunikacji wizualnej oraz Technik Fotografii i Multimediów, ze specjalnościami: Fotografia kreatywna i Kreacje multimedialne. Szkoła łączy w sobie technikum informatyczne z wiedzą humanistyczną. Kadrę ZSK tworzą otwarci i przyjacielscy ludzie, którzy z zaangażowaniem uczestniczą w procesie rozwijania umiejętności oraz pasji uczniów. Do grona tego należą też wykładowcy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Zachodniopomorskie Szkoły Kreatywne zostały utworzone przez Fundację Edukacyjną Równe Szanse, której celem jest wspieranie ludzi w różnym wieku w rozwoju zainteresowań i umiejętności.