Firma i Rynek nr 1/2014

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK 1/2014  nr 46.

Spis treści FIRMA i RYNEK 1/2014 nr 46

  1. Monika Pettersen-Sobczyk, Marta Musiał, Polish banking market consolidation in 2009-2013 [PDF]
  2. Krzysztof Osiński, Echa kryzysu z roku 2007 – jakie zmiany nastąpiły w globalnej polityce finansowej? [PDF]
  3. Henryk Kowgier, Kilka uwag o wydobyciu ropy naftowej na świecie – nadzieje i obawy [PDF]
  4. Anna Kaczmarek, Procesy rozwoju w Instytucjach Szkolnictwa Wyższego – wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP [PDF]
  5. Leszek Bursiak, Diagnoza sytuacji organizacyjnej wybranych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego w latach 2011-2013 [PDF]
  6. Anna Turczak, Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce [PDF]
  7. Zbigniew Kosiorowski Zarządzanie tożsamością jednoosobowej spółki skarbu państwa w sektorze mediów elektronicznych [PDF]
  8. Karolina Drela, Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu – część I [PDF]
  9. Martyna Ostrowska, Mobbing – przyczyny, konsekwencje, aspekty prawne [PDF]