Kontakt

Wydawca FIRMA I RYNEK
Zeszytów Naukowych ZPSB
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

Redaktor Naczelna
dr Iwona Rafaląt
e-mail: fir@zpsb.pl
www.fir.zpsb.pl