Firma i Rynek nr 2/2023

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w  wydaniu FIRMA i RYNEK – Zeszyty Naukowe ZPSB Akademii Nauk Stosowanych nr 2023/02 (64).

ISSN: 2657-3245
Wydanie online nr 2023/02 (64)
Data wydania: 04.12.2023 [pobierz PDF]

Spis treści FIRMA i RYNEK 2/2023 nr 64

Słowo od Redaktor

 1. ANETA ZELEK, Słodko czy gorzko? – czy możliwe jest wyjście z inflacji bez kryzysu?
  Sweet or bitter? – is it possible to get out of inflation without a crisis?  [PDF]
 2. DMITRY PAKHOMOV, IRINA BALANINA, The Role of Telemedicine in Cross-border Cooperation between West Pomeranian Voivodeship in Poland and Mecklenburg Pomerania in Germany
  Rola telemedycyny we współpracy transgranicznej pomiędzy województwem zachodniopomorskim w Polsce a Meklemburgią Pomorską w Niemczech [PDF]
 3. ZOLTÁN PEREDY, SUJIT CHAUDHURI, JINZHAO LI, Factors of behaviorial economy impacting on the company management
  Czynniki gospodarki behawioralnej wpływające na zarządzanie spółką [PDF]
 4. TOMÁŠ MIROVSKÝ, Motives for the participation of volunteers and evaluation of the greatest experiences of volunteers in the project of Olympic festivals in the Czech Republic in 2021-2022
  Motywy udziału wolontariuszy i ocena największych doświadczeń wolontariuszy w projekcie festiwali olimpijskich w Czechach w latach 2021-2022 [PDF]
 5. PAWEŁ WŁOCH, Analiza rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej z perspektywy zapotrzebowania na energię elektryczną oraz elastyczności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wymiany transgranicznej
  Analysis of the development of renewable energy sources from the perspective of electricity demand and the flexibility of the National Power System and cross-border exchange [PDF]
 6. REMIGIUSZ BARGIEŁ, Innowacje ekologiczne w kontekście zrównoważonego rozwoju organizacji
  Eco-innovation in the context of sustainable development of organization [PDF]